Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 22 mai 2022 19:12

Au fost aprobate noile hotărâri în ședința CJ Argeș

Joi, 28 aprilie 2022, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean, în cadrul căreia au fost adoptate mai multe hotărâri. Între acestea se numără și protocolul de colaborare între CJ și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea în vederea obținerii dreptului de folosință a terenului pentru realizarea obiectivului de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului”.

O altă discuție s-a purtat privind devizul general la finalizarea lucrărilor pentru proiectul cu titlul „Creșterea eficienței energetice a Spitalului de Recuperare Brădet”. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.273.336,36 lei, dintre care 3.160.266,78 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată, iar 1.113.069,59 lei este contribuția beneficiarului.

A fost aprobată și încheierea protocolului de colaborare între CJ ARGEȘ și MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în vederea promovării investițiilor și proiectelor europene în România. Prin proiectul Centrul de Informare pentru Investiții Europene este prevăzută colaborarea cu cele 41 de consilii județene, Primăria Municipiului București și cele 6 primării de sectoare, precum și cu AOR, ACOR, AMR și UNCJR pentru promovarea unitară a investițiilor și proiectelor europene în România, protocolul de colaborare, ce presupune derularea următoarelor activități: activarea pe website-ul instituțiilor partenere MIPE a unui hyperlink dedicat aplicației Helpdesk personalizat cu logo-ul aferent, prin care publicul țintă, interesat de tematica fondurilor europene, își poate adresa întrebările într-un mod interactiv direct prin Centrul de Informare; participarea la evenimentele organizate sub egida Centrului de Informare; promovarea fondurilor europene prin preluarea în cadrul website-urilor oficiale a informațiilor și materialelor informative publicate de MIPE, cu referire la accesarea fondurilor europene și la activitatea Centrului de Informare; distribuirea de către parteneri a materialelor promoționale realizate în cadrul proiectului cu scopul de a crește vizibilitatea fondurilor europene în România.

Lista cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2022 (unități de cult) a fost și ea aprobată. Suma alocata unităților de cult va fi de 800.000 lei. Tot la fel și cea pentru proiecte de tineret, cultură, mediu și proiecte sportive, unde sumele alocate sunt: activități de tineret, cultură, mediu - 200.000 lei; proiecte sportive - 300.000 lei.

Alte chestiuni privind zona noastră care au primit aprobare au fost: încheierea Acordului de Asociere între CJ Argeș și Asociația Club Sportiv DTO Rally, în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a Campionatului Național de Raliuri - „Raliul Argeșului” (ediția a IV-a), ce va avea loc în perioada 19 – 22 mai 2022; modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești pentru desfășurarea unor activități economice de comerț în incinta acestuia; organigrama și Statul de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Sfântul Andrei” Valea Iașului. Statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești. Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni; avizul în favoarea U.A.T. Ciofrângeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
Tot joi s-a apobat numirea provizorie a domnului Rainea Alin Marian ca membru în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe o perioadă de de 4 luni cu posibilitate de prelungire de până la maximum 6 luni.

S-a discutat și cuantumul taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023 de către CJ și instituțiile subordonate, după care s-a aprobat execuția bugetară la data de 31.12.2021 și actul adiţional nr. 3 la Contractul de administrare nr. 17094/469/22.10.2020 încheiat între județul nostru și Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.

Actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 a fost abordată și s-a aprobat utilizarea sumei de 120 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Tot aici s-a aprobat „Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare”, pe anul 2022.

Suma de 33 mii lei pentru achiziția unei drone/multicopter, ce va fi folosită de Serviciul Public Județean Salvamont și ATOP Argeș a a primit, la rândul ei, aprobare. Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești Argeș solicita sume pentru finanțarea unor cheltuieli urgențe ale secțiunii de funcționare. De asemenea, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni a solicitat disponibilizarea sumei de 66 mii lei în vederea redistribuirii acesteia. Unitatea de Asistență Medico-Socială Domnești a solicitat actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 17,5 mii lei la capitolul 66 „Sănătate” și cu suma de 50 mii lei la capitolul 68 „Asigurări și asistență socială”, reprezentând sume alocate pentru stimulentul de risc. Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului și Unitatea de Asistență Medico-Socială Dedulești au solicitat actualizarea Listelor obiectivelor de Investiții. Hotărârile adoptate în această ședință pot fi consultate pe site-ul instituției: www.cjarges.ro.

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.