Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 13 iunie 2021 19:55

Modernizarea transportului public local: primarul vrea, unii consilieri - ba!

 

Ședința ordinară de Consiliu Local pentru luna mai, care s-a derulat săptămâna trecută la Primăria Municipală, e început în aparentă armonie și s-a finalizat în note de isterie, cu părăsirea sălii de către primarul Panțurescu și amenințări și acuzații grosolane din partea unor consilieri. Dacă în primă parte s-a aprobat în unanimitate noul Regulament de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Consiliului Local Curtea de Argeş, iar punctele 1-10 de pe ordinea de zi au primit, de asemenea, aviz favorabil, când s-a ajuns la numărul 12 - „Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeş, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului, a indicatorilor de performanţă, a Caietului de sarcini, a Studiului de oportunitate și pentru aprobarea modalității de gestiune” s-a deschis Cutia Pandorei. Întrucât mandatul președintelui de ședință Ion Șerban a ajuns la final, locul acestuia fost luat de Ion Petre Păunescu, după ce, desigur, s-au supus la vot propunerile venite din sală. Ca de fiecare dată, Bogdănel Marina (USR-PLUS) şi Daniel Petrescu (PMP) au generat stări tensionate care i-au scos din sărite pe unii dintre colegi și s-a ajuns la urlete și cuvinte jignitoare ce nu-și pot avea locul într-un astfel de context. Acuzațiile au țintit spre studiul de oportunitate, care a fost caracterizat drept „foarte slab” (s-a pus la îndoială autenticitatea cifrelor din studiu), s-au bătut apropouri legate de Transarg și, mai ales, a fost condamnată procedura de administrare a serviciului prin gestiune delegată.

De această dată, echipa PSD s-a văzut încolțită de grupul de opoziție format din PMP, USR-PLUS și PNL!... Primarul Panțurescu s-a ales cu acuzații de șantaj venite din partea consilierului PMP Dan Petrescu atunci când a rostit tranșant: „Vreţi să pierdem 10 milioane de euro, finanţarea europeană, şi să nu ducem la îndeplinire acest proiect de modernizare a transportului local?... Eu am muncit împreună cu echipa mea să aducem 10 milioane de euro şi voi nu sunteţi de acord. Dacă vreţi să pierdem banii, atunci e treaba voastră! O să mai aduc și alte proiecte și la fel o să faceți...” De aici n-a mai fost decât un pas până ce a explodat mămăliga jocurilor politice. Consilierii din opoziție au început să se folosească de așa-zise informații pe surse despre cei pesediști și s-a trecut într-un cu totul alt registru al discuțiilor, la amenințări cu acționarea în instanță pentru calomnie lansate de consilierul Ștefan Dumitrache. După toate aceste răgnete, proiectul a fost votat de 10 consilieri și a trecut „la mustață”... Dar, oricum, momentan lucrurile rămân la fel, căci abia după finalizarea implementării sale, ce presupune și achziționarea a 14 autobuze electrice, amenajarea staţiilor şi a unei autobaze pe strada Progresu, transportul local se va schimba total.

Adio jigniri și urlete în ședințele de consiliu!

Cât privește aprobarea noului ROF, de ieri, Consiliul Local Curtea de Argeş are un nou Regulament de Funcţionare şi Organizare (ROF), Regulament făcut conform ultimelor reglementări legale. S-au schimbat unele lucruri, dar rămâne de văzut dacă aleşii locali vor respecta ce au votat, pentru că vechiul Regulament a fost încălcat sistematic de consilieri în ultimii ani. Vineri, la şedinţa ordinară a lunii mai, Consiliul Local a votat în unanimitate noul ROF. Potrivit ROF în varianta nouă, Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș se convoacă prin dispoziţia primarului, sau prin convocare semnată de către consilierii locali care au această iniţiativă. Data şedinţei Consiliului Local precizată cu ocazia convocării este stabilită cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, astfel: în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de convocare pentru şedinţele ordinare; în termen de 3 zile de la data comunicării dispoziţiei sau documentului de convocare pentru şedinţele extraordinare. În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară  se face de îndată. Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat din cauza: unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical; unei deplasări în străinătate; unor evenimente de forţă majoră; în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv; concediului de odihnă; în cazul căsătoriei consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local inclusiv; în cazul botezului unei rude de până la gradul al III-lea a consilierului local inclusiv; unei delegaţii în interesul comunităţii locale sau în interesul serviciului etc.

Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat. Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, iar în termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei secretarul general afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a primariei o copie a procesului-verbal al şedinţei. Acum, ultimul proces verbal publicat pe site este al unei şedinţe care a avut loc pe 7 aprilie. Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi, iar preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită. Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Aceștia sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune Consiliului Local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă...

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.