Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 13 iunie 2021 19:52

Cadastru gratuit în Băiculeşti şi în alte 3 comune argeşene!

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a iniţiat o procedură de licitaţie deschisă pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor din 261 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT), din 35 de judeţe. Lucrările de cadastru general sunt finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR). Printre acestea se numără şi 4 comune din judeţul Argeş. ANCPI, instituţie aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), a publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţul cu numărul CN1023371 - "Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor în 261 UAT- uri". Finanţarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional - Proiectul major privind "Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România". Procedura de achiziţie publică se desfăşoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafaţa totală estimată a comunelor aferente celor 261 de loturi este de 1.587.138 de hectare. Procedura va fi finalizată cu încheierea de contracte multianuale/lot, pentru o perioadă de 24 de luni. Valoarea totală estimată este de 299.713.704 de lei (fără TVA).

Anunţul a fost publicat şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), astfel încât la această procedură pot depune oferte operatori economici din ţară sau din străinătate care îndeplinesc cerinţele solicitate de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 15 septembrie 2020. Proiectul "Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România" completează obiectivul Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană şi 46.933.673 de euro - cofinanţare de la bugetul de stat.

Selectarea UAT-urilor din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii de prioritizare: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate. Mai multe informaţii despre proiectul "Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România" puteţi găsi accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014. Localităţile argeşene pentru care a fost iniţiată procedura de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică a imobilelor sunt: Băiculeşti, Dâmbovicioara, Merişani şi Valea Mare Pravăţ.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.