Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 2 iunie 2023 18:23

ANUNȚ TIGVENI - Concurs pentru ocuparea funcției de Secretar General al Comunei

Primăria Comunei Tigveni, judeţul Argeş organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tigveni, judeţul Argeş de: Secretar General al Comunei- Compartiment Secretar General UAT.


1. Condiții generale:
-Să îndeplinească condițiile pentru ocuparea unei funcții publice prevăzute de art. 465, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.


2. Condiții specifice:
-Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Științelor juridice, Ştiinţelor administrative sau Științelor politice.
Studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul de studii - Drept, administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153, alin (2) din Legea Educației Naționale, nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
-Vechimea minimă în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/săptamâna.
Datele de desfăşurare a concursului:
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
-perioada de depunere a dosarelor de concurs: 29.05.2023-19.06.2023, ora 15.00;
-data selecției şi afişării rezultatului selecției dosarelor: 22.06.2023, ora 14.00;
-proba scrisă: 30.06.2023, ora 10.00;
-interviul va avea loc în data de 05.07.2023, ora 10.00.


Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei comunei Tigveni.
Bibliografia şi documentele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituției și pe site-ul instituției. Relații suplimentare se pot obține la sediul instituţiei sau la tel. 0348.528.184.

Reprezentant legal,
PRIMAR
SMEU CONSTANTIN

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.