Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 12 august 2022 21:38

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND ETAPA DE ÎNCADRARE

S.C. ASRADSIL VILSAN SRL, cu sediul în comuna Muşăteşti, jud. Argeş în calitate de proiectant anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru planul „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanei fizice Dragnea Sorina Georgiana în calitate de proprietar și în calitate de administrator al SC SORANCA FOREST SAG SRL-D din judeţul Argeș – UP I SORANCA FOREST – necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare de mediu, necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată şi se va supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004.

Motivele care au stat la baza luării deciziei:
⦁ ca urmare a consultării autorităților publice centrale participante în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 01.08.2022;
⦁ în conformitate cu prevederile art. 11 şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din HG. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
⦁ pe parcursul derulării etapei de încadrare, publicul a fost înştiinţat asupra depunerii solicitării avizului de mediu, prin anunţuri repetate în presă. Nu s-au înregistrat reacţii negative din partea publicului referitoare la planul mai sus menţionat.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Argeș din Pitești, str. Egalității, nr. 50 A în perioada (10 zile de la publicare). Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnatură și cu date de identificare la sediul APM Argeș str. Egalității, nr. 50 A în perioada (10 zile de la publicare).

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.