Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 18 iunie 2021 14:20

Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 23 aprilie 2021

MAREA PUBLICITATE 

Anunţ important Trustul de Presă ARGEŞ EXPRES

Având în vedere decretarea stării de alertă la nivelul întregii ţări, cu măsurile adiacente prevăzute legal, Redacţia ARGEŞ EXPRES aduce la cunoştinţa clienţilor, colaboratorilor şi concitadinilor următoarele:

- suntem în continuare la dispoziţia cetăţenilor şi colaboratorilor în condiţiile restricţionării dialogurilor directe, pentru protecţia sănătăţii comunităţii, astfel că vom ţine legătura telefonic (0248/722368), prin e-mail şi pe contul oficial de Facebook al ziarului - https://www.facebook.com/ArgesExpresOficial/;

- anunţurile ce necesită publicare le primim pe adresele de e-mail: argesexpres@yahoo.com, însoţite de date de identificare fiscală, de precizarea perioadelor în care trebuie să apară şi de un număr de contact.

Vă mulţumim pentru înţelegerea ce permite continuarea bunei colaborări!

A.E.

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ (tel. 0248/721033) şi S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. (tel. 0248/723201) vă informează că aveţi obligaţia să deţineţi contract de salubrizare şi:

1. SĂ COLECTAŢI SELECTIV DEŞEURILE RECICLABILE (hârtie-carton, PET-uri şi plastic, sticlă şi metal).

2. SĂ COLECTAŢI DEŞEURILE BIODEGRADABILE (fructe, legume, frunze, iarbă, paie, crengi şi ramuri, rumeguş, alimente vechi, filtre de cafea etc.) ÎN UNITATEA INDIVIDUALĂ DE COMPOST PE CARE O PRIMIŢI GRATUIT. 

Operatorul S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. va colecta:

- DEŞEURILE RECICLABILE DE LA CASE - GRATUIT, SĂPTĂMÂNAL, ÎN ZIUA DE VINERI.
- DEŞEURILE MENAJERE DE LA CASE - SĂPTĂMÂNAL, CONFORM CONTRACTULUI.

În cazul în care deşeurile reciclabile nu sunt colectate selectiv, TARIFUL PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE VA CREŞTE!

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA 

 

Informare FINANCIAR URBAN

Începând cu data de 15 NOIEMBRIE 2020, NU se vor mai efectua încasări de către casierii de teren; plata se va face doar la casieria centrală sau prin contul BRD regăsit pe factură. Operatorul de Salubritate Financiar Urban vă reaminteşte ca facturile de salubrizare se transmit către utilizatori exclusiv Online şi pot fi vizualizate/descărcate de pe siteul operatorului www.salgi.ro folosind pentru logare codul de client înscris pe facturi atât la utilizator cât şi la parolă (ulterior parola poate fi schimbată de către utilizator urmând procedura regăsită pe site), sau sunt transmise automat de către operator la o adresă de e-mail validă furnizată de către utilizator. Facturile tipărite pot fi ridicate de către utilizator şi de la adresa mun. Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, blocul Poliţiei, et. 2, cam. 207. De asemenea, vă reamintim că aveţi obligaţia de a achita în termen factura pentru serviciul de salubritate, cu ordin de plată/internet banking, în contul Operatorului înscris pe factură sau în numerar la casieria operatorului Financiar Urban din mun. Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, blocul Poliţiei, et. 2, cam. 207. Neplata facturilor în termen atrage penalităţi de întârziere începand cu prima zi după data scadentă înscrisă pe factură. Factura emisă pentru serviciile de salubritate constituie titlu executoriu, conform art. 42 alin (6') din Legea nr. 51/2006.

 ANUNŢ

Primăria Municipiului Curtea de Argeş informează cetăţenii de pe raza localităţii că se pot debarasa, fără plată, de deşeurile voluminoase din locuinţă (mobilă, saltele etc.), textile, lemn, ambalaje, baterii, D.E.E.E.-uri, la centrul situat pe str. Rm. Vâlcea - Clădire Obor, la intrarea în Târgul Săptămânal, în fiecare vineri, între orele 09.00-12.00.

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA
  

 

ANUNŢ

Operatorul de Salubritate Financiar Urban SRL. vă informează că noul program de lucru al casieriei centrale este de LUNI până VINERI, între orele 08.00 şi 18.00.

 

ANUNŢ PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

Operatorul de salubritate Financiar Urban informează utilizatorii persoane fizice/juridice/instituţii publice din zona municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe că au obligaţia precolectării selective a deşeurilor. Rugăm utilizatorii să depoziteze deşeurile, selectiv, în locaţiile special amenajate, şi conform inscripţionărilor cu denumirea deşeurilor aflate pe containere, întrucât conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia de a respecta semnificaţia acestora.

# ATENŢIE: În aceste containere nu se depozitează gunoiul menajer!!!

La gospodăriile individuale din municipiul Curtea de Argeş se vor colecta selectiv deşeurile reciclabile, în sacii distribuiţi de Operatorul de salubritate Financiar Urban, conform graficelor comunicate.

  

ANUNŢ DE INFORMARE S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Informăm utilizatorii din municipiul Curtea de Argeş şi din comuna Băiculeşti că, în baza Regulamentului propriu al servicului de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Curtea de Argeş şi din comuna Băiculeşti, a Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 29N/1993, a Hotărârii nr. 61/2020 a Consiliului Local Curtea de Argeş, Hotărârilor nr. 21 şi 22/2020 emise de Consiliul Local Băiculeşti şi a contractelor încheiate cu S.C. AQUATERM AG 98 SA, începând cu luna august 2020, în lunile în care nu se declară indexul autocitit sau nu se face citire de regularizare, societatea va factura o cantitate de 6,3 mc apă potabilă/lună (şi canal aferent, unde există şi canalizare), urmând ca într-un termen de maxim 6 luni să se facă regularizarea consumului.

Cantitatea de 6,3 mc reprezintă cantitatea estimată de apă potabilă consumată de către o persoană într-o lună, potrivit normativului 29N/1993, iar măsura vine în sprijinul utilizatorilor care nu-şi declară lunar indexul şi care la regularizare constată că au de plată o cantitate foarte mare.

Reamintim abonaţilor care locuiesc la bloc că, potrivit contractelor încheiate cu S.C. AQUATERM AG 98 S.A., au obligaţia de a declara lunar indexul apometrelor.

Indexul autocitit se poate declara de luni până vineri, de la 07.30 la 17.30, atât la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Negru Vodă, nr. 4, telefonic, la următoarele numere de telefon: 0725.444.111; 0725.777.444 sau prin e-mail, la următoarea adresă: aquaterm@xnet.ro.

Informăm abonaţii care locuiesc la case că pot comunica lunar indexul autocitit în aceeaşi modalitate ca şi abonaţii de la blocuri.

Plata facturilor se poate face astfel:

l Numerar, la casieria S.C. AQUATERM AG 98 S.R.L.;

l Online, în conturile:

- RO86 BRDE 030S V065 2818 0300, BRD;
- RO57 BTRL RONC RT0V 0790 0901, Banca Transilvania.

Director general, Claudia Mihăilescu   

DIVERSE

# RESTAURANT MONTANA angajează cameristă, ajutor în bucătărie, barman şi şofer. Relaţii la restaurant sau la nr. de telefon: 0743.702.288. Domiciliul în Curtea de Argeş şi calificarea reprezintă un avantaj. (ch. 9237/02.03.2021)

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. NORTHMETAL SRL., cu peste 20 de ani de experienţă în industria de componente auto angajează:
- ELECTRICIENI de întreţinere şi reparaţii
- SUDORI
- SCULERI - MATRIȚERI
- STRUNGARI 
- FREZORI
- VOPSITORI
Oferim:
- Salariu de bază competitiv şi alte avantaje materiale;
- Tichete de masă în valoare de 20 lei/zi (~ 420 lei/lună);
- Prime substanţiale de Paşte, de Crăciun şi de Vacanţă;
- Plată dublă pentru orele suplimentare şi de weekend;
- Alte bonusuri materiale si drepturi conform contractului;
- Concediu de odihnă până la 32 zile/an în funcţie de vechime în muncă;
- Echipament de protecţie şi de lucru, materiale igienico-sanitare, măşti de protecţie s.a.;
- Respectarea integrală a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul unităţii şi a legislaţiei muncii.
Relaţii la sediul societăţii - Curtea de Argeş, Str. Valea Iaşului, nr. 150 sau la telefon 0248724052 / 0752333619. C.V.-urile se pot depune la adresa de e-mail angela.andrei@gic.ro  sau direct la sediu.
Vă aşteptăm în echipa noastră!  

# Societate comercială angajează în condiţiile legii muncitori calificaţi interioare şi un muncitor necalificat în domeniul construcţiilor. Relaţii la telefon: 0743779732.

# Masaj relaxant şi anticelulitic cu produse naturiste. Relaţii la 0741726915. (r)

# Karina Style Salon îşi măreşte echipa! Se caută persoane în vederea angajării pentru servicii de frizerie-coafor. Relaţii suplimentare la telefon 0757797371.  

# Cabana Pârâul Capra angajează urgent, în condiţii avantajoase, cameriste şi ajutor de bucătar. Relaţii suplimentare la telefon 0741080225. 

 # Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice.

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

# S.C. CIPCOS MAR COMPLEX SRL. angajează gestionar pentru depozit de materiale de construcţii. Experienţa în domeniu constituie avantaj! Relaţii la telefon 0755010781.

S.C. CIPCOS MAR COMPLEX SRL. angajează agent de vânzări pentru materiale de construcţii. Cerinţe minime: absolvent de liceu cu diplomă de Bacalaureat şi permis de conducere categoria B, de minimum 3 ani. Relaţii la telefon 0755.010.781, de luni până vineri, între orele 08.00-18.00.

# HOTEL PISCUL NEGRU angajează, în condiţii avantajoase, cameristă şi ajutor de bucătar. Relaţii suplimentare la tel. 0744650461. (r)

# SINDICATUL LIBGER SIGOCOM, cu sediul în Curtea de Argeş, cod fiscal 16350649, anunţă pierderea CERTIFICATULUI FISCAL. Se declară nul! (ch. nr. 9264/22.04.2021)

VÂNZĂRI

CASE/APARTAMENTE 

# Vând apartament cu 3 camere, semidecomandat, situat în strada Elena Cuza, lângă Piaţa Posada. Relaţii la telefon: 0735.164.916 sau 0733.501.748.

# Ofer spre vânzare casă în suprafaţă de 80 mp, dispunând de toate utilităţile, inclusiv C.T. şi cablu TV, cu terenul aferent împomat, în suprafaţă de 7.053 mp, situată în satul Rudeni, comuna Şuici. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0747362910. (r).

# Vând apartament 3 camere, confort I, decomandat, situat la etajul IV, zonă ultracentrală în Curtea de Argeş. Apartamentul se vinde complet utilat şi mobilat + loc de parcare. Imobilul cuprinde: living, 2 dormitoare, 2 băi, bucătărie, 2 spaţii depozitare, balcon închis. Preţ 55.000 euro, negociabil. Tel. 0762204409. (r) 

# Vând apartament decomandat, cu multiple îmbunătăţiri, în suprafaţă de 84 mp, situat la etajul I al unui bloc din zona Ivancea (deasupra sediului BRD), având patru camere, două băi şi un balcon. Relaţii la nr. de tel. 0723612302.


ÎNCHIRIERI

# Caut să închiriez apartament cu 3 camere sau casă în zona străzii Albeşti, din cartierul de nord al municipiului Curtea de Argeş. Tel. 0733373888.
# Ofer spre închiriere apartament cu 4 camere situat în zonă centrală din Curtea de Argeş (Bulevardul Basarabilor), complet echipat, dispunând de C.T. proprie. Se preferă familie sau cuplu serios! Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745034300. (Ab).
# Ofer spre închiriere apartament cu 4 camere, mobilat şi utilat, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş, la preţul de 250 euro/lunar. Informaţii la nr. de tel. 0745506484. (Ab).


TERENURI

# Vând teren situat în Curtea de Argeș, str. Valea Danului (până în pod), în suprafață de 1.060 mp, cu deschidere de 18.29 m., construibil. Preț: 20 euro/mp, negociabil. Relații la telefon: 0736.657.906

# Vând teren în suprafaţă de 1.200 mp şi casă cu amprentă la sol de 150 mp, compartimentată astfel: 4 dormitoare, 2 băi, bucătărie, living, magazie şi camera centralei. An construcţie: 2016. Utilităţi: energie electrică, apă curentă, gaze naturale la 100 m de poartă. Imobilul se află în comuna Albeşti, sat Pământeni, la 5 minute de strada principală. Preţ: 80.000 euro. Telefon: 0743.930.670.

# Vând teren pe str. Poştei, în suprafaţă de 1.800 mp, cu casă bătrânească şi toate utilităţile în curte. Relaţii la telefon: 0749497678. (Ab.)

# Vând 2.000 mp teren situat în satul Mustăţeşti, comuna Valea Iaşului, str Goidan, cu deschidere 120 m la drum. Facilităţi: gaze, curent electric, canalizare, apă curentă, şcoala la 200 m. Preţ: 18 euro mp, discutabil. Relaţii la telefon: 0722.649.383

# Ofer spre vânzare 1.210 mp teren intravilan cu casă bătrânească, împomat şi cadastrat, situat în apropierea Bisericii Băiculeşti. Preţ super-avantajos: 30.000 lei, nenegociabil! Tel. 0745.855.460. (Ab.)

# Vând teren intravilan în suprafaţă de 2.200 mp, dispunând de utilităţi (apă şi curent electric), situat în spatele Pensiunii Mara, din Băiculeşti-Argeş. Preţ negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0726014626. (Ab.).

 

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.