Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 22 octombrie 2021 15:02

ANAF anulează impozitele pentru fermierii păgubiţi în 2013!

A fost aprobată procedura de anulare a impozitului pe venitul din activităţi agricole pentru anul 2013. Astfel, fermierii beneficiază de anularea impozitului precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestuia, proporţional cu gradul de calamitate al producţiei agricole, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:   

a) impozitul a fost stabilit pe bază de norme de venit;   

b) pentru producţia agricolă nu au fost încheiate poliţe de asigurare;   

c) producţia a fost calamitată în proporţie de peste 30% din totalul producţiei aferentă fiecărei grupe de produse vegetale sau animale.

Gradul de calamitate se dovedeşte cu procesele-verbale   de constatare a pagubelor întocmite de către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă pentru evaluarea pagubelor produse în urma fenomenelor meteo.

 Pentru a depune cererea de anulare, contribuabilii trebuie să aducă următoarele documente: 

a) copie CI a contribuabilului;   

b) numărul şi data emiterii deciziei de impunere prin care a fost stabilit impozitul pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013;   

c) numărul şi data deciziei prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente impozitului pe venitul din activităţi agricole datorat pentru anul 2013.   

La cererea de anulare se anexează următoarele documente:   

a) copii de pe procesele-verbale de constatare a pagubelor din care rezultă gradul de calamitate sau alte documente justificative, dacă este cazul;   

b) declaraţie pe proprie răspundere a contribuabilului din care să reiasă faptul că pentru producţia agricolă calamitată nu au fost încheiate poliţe de asigurare.

   

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.