Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 22 octombrie 2021 15:15

Mare istorie, simularea pentru Bac!

Elevii din clasele a XI-a şi a XII-a de la Profilul uman au susţinut ieri proba la Istorie din cadrul Simulării examenului de Bacalaureat. Aceştia au avut la dispoziţie 3 ore să rezolve subiectele date. Examenul s-a desfăşurat între orele 09.00-12.00, însă liceenii au ajuns în bănci la orele 08.30. Simularea s-a organizat ţinând cont de rigorile examenului de Bacalaureat organizat în vară. 

 

Statul medieval românesc

La clasa a XII-a elevii au primit 3 subiecte. La primul, aceştia au avut două texte notate cu A şi B, ambele din "O istorie a lumii moderne", de P. Johnson, pentru care au avut să răspundă la 7 puncte. Printre altele, elevii au trebuit să menţioneze o caracteristică a legii fundamentale adoptate în România în ultimul deceniu din secolul al XX-lea, să prezinte două practici politice specifice totalitarismului din Europa aceluiaşi secol, dar şi să scrie o relaţie cauză-efect între două informaţii selectate într-unul din textele date.

La subiectul II, pornind de la "Istoria României" scrisă de M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ş. Papacostea şi  P. Teodor, elevii trebuia, printre altele, să numească statul medieval românesc din text, să precizeze secolul la care se referă sursa, doi conducători politici menţionaţi şi planul religios. 

La subiectul III, elevii au avut de elaborat în aproximativ două pagini un eseu despre statul român modern, în care să se arate un proiect modern elaborat în secolul al XVIII-lea. Tot la acest subiect li s-a cerut să menţioneze două acţiuni de politică internă desfăşurată în cea dea doua jumătate a secolului al XIX-lea şi formularea unui punct de vedere referitor la evoluţia statului român în primele decenii ale secolului al XX-lea. 

 

Economia rurală românescă

Elevii de clasa a XI-a au primit tot trei subiecte mari. La primul s-au dat două fragmente din "România 1866-1947", de K. Hitchins şi "O istorie sinceră a poporului român", de Fl. Constantiniu, având cerinţa să precizeze o relaţie cauză-efect stabilită între două informaţii şi să prezinte două fapte istorice referitoare la economia rurală din România postbelică, în afara celor din sursele date. Tot la acest subiect, elevii au trebuit să menţioneze referitor la textele date numele unui conducător politic din România. 

La subiectul II, pornind de la fragmentul din "Istoria Europei", de S. Berstein,  să se numescă conflictul politico-militar, secolul şi două informaţii referitoare la mişcarea "dada". Elevii au avut să formuleze şi un punct de vedere referitor la expresionism şi să argumenteze, printr-un fapt istoric relevant, afirmaţia conform căreia cultura din România contemporană face parte din cultura europeană. 

La subiectul III s-a cerut elaborarea în maximum două pagini a unui eseu despre Europa în cea de-a doua jumătate a secolului al XX -lea, în care să se precizeze un regim politic şi formularea unui punct de vedere referitor la rolul integrării pentru evoluţia Europei.

 

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.