Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 14 iulie 2024 04:02

Deputatul Chelaru Mircia, mesaj către națiune, la împlinirea a 104 ani de când a fost semnat Tratatul de la Trianon

La 4 iunie 1920 a fost semnat Tratatul de la Trianon, între Puterile Aliate învingătoare în Primul Război Mondial și Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Tratatul a fost semnat în Palatul Marele Trianon de la Versailles de către 16 state aliate (inclusiv România), pe de o parte, și de Ungaria, de altă parte.

Acesta a fost semnat pentru a stabili frontierele noului stat Ungaria cu vecinii săi: Austria, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), România și Cehoslovacia. Tratatul de la Trianon a făcut parte din seria tratatelor încheiate la finalul Primului Război Mondial, celelalte fiind tratatele de pace încheiate de Puterile Aliate cu Germania (la Versailles, în 28 iunie 1919), Austria (la Saint Germain en Laye, în 10 septembrie 1919), Bulgaria (la Neuilly, în 27 noiembrie 1919) și cu Turcia (la Sèvres, semnat la 4 iunie 1920 și repudiat apoi, fiind înlocuit cu tratatul de la Lausanne).

Redăm în cele ce urmează intervenția din plenul Camerei Deputaților (3 iunie 2024) a deputatului din partea AUR, gen.(r) prof. dr. Mircia Chelaru.

"Naşterea poporului român nu a fost rodul unei combinaţii «in vitro» după alchimii romane şi nici nu s-a făcut după vreo reţetă de cocteiluri migratoare, după cum încearcă să ne înveţe unii venetici. Pământul ereditar al românilor a fost dintotdeauna cel pe care l-au avut ancestorii noştri certificaţi de memoria istoriei scrise sau vorbite, iar dreptul asupra acestui pământ nu este unul tranzitoriu şi nu poate fi uzurpat nici măcar după ce a fost răpit prin tăişul sabiei, bubuit de tun sau tratate semnate cu pistolul la tâmplă.

Recursul la istoria recentă este imperativ necesară, nu atât pentru a reproduce evenimentele vremii, cât pentru o binemeritată dreptate reparatorie. Demnitatea unei naţiuni nu este un produs comercial de raft şi nici o donaţie filantropică pentru azilanţi. Demnitatea unei naţiuni este semnătura pe propriul act de identitate şi se produce prin voinţa sa manifestă în istoria concertată a omenirii. Recursul românilor la propria istorie este tocmai dreptul lor la adevărul istoric, adesea stâlcit prin silnicia imperiilor care ne-au tranzacţionat nepermis destinul prin trădări ticăloase!

Demersul nostru se înscrie în marea bătălie pentru apărarea Identităţii Noastre. A Libertăţii noastre. A Existenţei noastre. Pentru salvgardarea ultimelor resurse de ripostă fermă contra mistificărilor şi sluţirilor de adevăr.

Demersul nostru naţional nu este o provocare la conflictualitate, cum se vor grăbi să-l eticheteze unii, ci tocmai o chemare la vigilenţă inteligentă pentru a nu mai permite însămânţarea urii între oamenii pământeni şi oricare dintre etnicii conlocuitori ai Patriei noastre comune!

Dar, Negarea României ca stat naţional suveran şi invocarea altor forme de organizare prohibite Constituţiei sau, mai nou, începerea demersurilor generale pentru denunţarea Tratatului de la Trianon, sunt acţiuni de neiertat contra existenţei naţionale a românilor. Or, cu asemenea teme nu este loc de ascultare şi nici urmă de îngăduinţă.

Din aceste considerente, de la această Înaltă Tribună a Naţiunii,
Fraţi Români, vă cer, prin toate mijloacele inteligente, să apăraţi TRIANONUL!

La 1 Decembrie 1918, pântecele fertil al istoriei a născut pe Vatra Neamului, după secole de travaliu dureros, Statul Naţional Unitar Român. Operă a Noii Ordini Mondiale Post-Imperii, Statul Românilor a înfiat pe toţi fii pământului său sub dreaptă şi nobilă rânduială regală românească.

Și pentru că a fost o naştere în Timpul Istoric şi nu în maternitatea improvizată a unor cancelarii, a avut drept naşi pe Cei Trei Magi de la Apus: W. Willson, G. Loyd şi G. Clemanceau, care au semnat Certificatul de Naştere, doi ani mai târziu, la 4 iunie 1920.

Iată-ne, aşadar, Certificaţi sub semnul Victoriei!
Și aşa trebuie să rămână în veci!"

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.