Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 30 iulie 2021 13:30

COLŢUL MICULUI FERMIER - Şansa noastră – agroturismul

După părerea mai multor economişti de seamă, România are două posibilităţi de relansare economică - agricultura şi turismul. Există substanţiale avantaje care pledează pentru folosirea cu tot curajul a acestor pârghii de mare eficienţă: condiţiile naturale sunt deosebit de prielnice, investiţiile care se cer sunt minime, rezultate economice rapide şi cu răsfrângere directă asupra celor ce activează în domeniu.Turismul este o formă de activitate umană care constă în parcurgerea pe jos sau cu mijloace de transport a unor distanţe pentru vizitarea şi cunoaşterea regiunilor pitoreşti, a localităţilor, a obiectivelor culturale, religioase, economice, istorice etc. Prin turism se satisface o stringentă necesitate a fiinţei umane - nevoia de cunoaştere - iar practicarea turismului îi face pe oameni mai înţelegători, mai buni, mai hotărâţi în înfăptuirea celor folositoare.

Agroturismul este o formă, o variantă a turismului care constă în deplasarea turiştilor în zone rurale pitoreşti unde beneficiază de alimentaţie ecologică, deconectare într-un mediu favorabil, cu factori naturali de cură, acces la monumentele istorice şi monumentele naturii, obiceiuri populare, folclor, trai patriarhal. Prin întoarcerea parţială la modul natural de viaţă, organismul persoanelor stresate de activitatea (din ce în ce mai evidentă) din marile oraşe are posibilitatea să se refacă, oamenii să-şi dobândească sănătatea şi puterea de muncă, să uite de necazurile şi greutăţile cu care se confruntă în marile aglomeraţii urbane. Întoarcerea omului la natură este în etapa contemporană un strigăt al cărui ecou dă din ce în ce mai mult de gândit.

Interesul accentuat în ultimul deceniu al persoanelor aparţinând diferitelor categorii sociale, pentru agroturism, ne demonstrează că acesta nu trebuie considerat o curiozitate sau o alternativă pentru oamenii mai puţin înstăriţi. Pe meleagurile argeşene, unde există atâtea aşezări omeneşti, cu „case ca-n poveşti”, cu un cadru natural demn de invidiat, cu oameni primitori şi harnici - aceste binecuvântate plaiuri ar putea să devină puncte de mare atracţie pentru vizitatori, dacă se înfiripă într-un mod bine chibzuit şi controlat activitatea agroturistică. Ca în orice treabă de nădejde, începutul este mai greoi, până se conving atât organizatorii cât şi beneficiarii că avantajele sunt de ambele părţi. Problema fundamentală cu care, de fapt trebuie să se pornească în acţiune, este amenajarea unor viabile gospodării agroturistice proprietate a sătenilor.

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.