Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 1 iulie 2022 10:34

Modificări aprobate în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Deputatul PSD de Argeș, Simona Bucura Oprescu, a anunțat că în Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din iunie 2022, a fost publicată Legea nr. 183/2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Astfel, se aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” cu următoarele modificări: se clarifică faptul că în cazul investițiilor în sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor, precum şi a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale, sistemele de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branşamentelor nu trebuie să fie amplasate pe terenuri şi/sau construcţii, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale, existând un drept de servitute legală de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană; se menționează faptul că se pot face investiții în sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială şi sisteme de captare a apelor pluviale, şi în unităţile administrativ-teritoriale cu o populaţie de sub 2.000 de locuitori.


În cadrul sesiunii de depuneri de cereri de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru domeniile alimentare cu apă, canalizare, drumuri și poduri au fost transmise 7.368 de cereri de finanțare din partea a 3.149 unități administrativ-teritoriale, inclusiv 33 asociații de dezvoltare intercomunitară.
Bugetul total al Programului, în perioada 2021-2028, va fi de 65,5 miliarde de lei, limită maximă în baza căreia se pot încheia contracte de finanțare multianuale. Toate autoritățile locale din județul Argeș au depus 244 de proiecte, dintre care 86 pentru înființarea sau extinderea de rețele de apă și canalizare, iar 158 pentru modernizarea drumurilor și pentru poduri. În cadrul acestui program județului nostru i-au fost alocate 1,6 miliarde de lei, dintre care 600 de milioane pentru apă și canalizare și 700 de milioane pentru infrastructură rutieră.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.