Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 14 iulie 2024 04:34

Renașterea unei voci: O reverie literară în memoria Mirei Lupeanu

 

În dimineața însorită a zilei de 15 iunie 2024, Biblioteca Municipală Curtea de Argeș a găzduit un eveniment cultural remarcabil: lansarea a două cărți dedicate scriitoarei Mira Lupeanu. Cunoscută pentru activitatea sa de traducătoare din literatura chineză, Mira Lupeanu a fost omagiată prin prezența a numeroși invitați de seamă, printre care s-au numărat critici literari, diplomați, membri ai familiei și iubitori de literatură.

Prof. dr. Mihaela I. Rădulescu, un nume recunoscut în critica literară contemporană, a avut onoarea de a prezenta două volume la care a lucrat vreme de aproape doi ani. Prima carte, „Mira Lupeanu - Viața și opera”, este un studiu monografic scris de însăși Mihaela I. Rădulescu și publicat la prestigioasa editură Rawexcom, sub îndrumarea directoarei Raluca Tudor, care a fost și ea prezentă la eveniment. Această lucrare ambițioasă aduce în prim-plan viața și activitatea unei scriitoare ce și-a petrecut mare parte din carieră la Beijing, traducând peste 30 de opere din literatura chineză clasică și contemporană alături de soțul său, sinologul Constantin Lupeanu.

A doua carte, „Din Halima, o seară”, este o antologie a celor șapte volume de poezie ale Mirei Lupeanu, realizată tot de criticul Mihaela I. Rădulescu. Demersul său academic și elevat reliefează atât valoarea literară a operelor Mirei Lupeanu, cât și contribuția sa la promovarea culturii chineze în România.

Deschiderea evenimentului a fost asigurată de directorul bibliotecii, ing. Marian Ghiță, urmat de subsemnata, cu o prelegere despre munca de cercetare a bunei prietene, criticul literar Mihaela I. Rădulescu.

Atmosfera încărcată de emoție a fost intensificată de intervenția Elenei Claudia Napoli, fiica scriitoarei, diplomat de carieră, venită special din Florida, însoțită de fiica sa, Sereena. Cu sobrietate și delicatețe, Elena Claudia Napoli a evidențiat calitățile umane și artistice ale mamei sale.

Dr. Adrian Daniel Lupeanu, fiul Mirei și al lui Constantin Lupeanu, a completat tabloul familial. Născut la Beijing și doctor docent în medicina tradițională chineză, acesta a fost și el prezent, împărtășind amintiri și recunoștința față de moștenirea culturală a părinților săi. În același timp, Lupeanu jr. a expus și activitatea sa de traducător, continuând astfel tradiția familiei.

 

Printre oaspeții de seamă care au luat cuvântul s-a aflat și academicianul George Păun, care a susținut o călduroasă prelegere despre activitatea diplomatică și culturală a lui Constantin Lupeanu, subliniind prietenia ce îi leagă. Raluca Tudor, Ion Păunescu, Ligia Nicolescu și prof. dr. Mihai Vinereanu au adus și ei contribuții valoroase la evocarea personalității Mirei Lupeanu.

În cadrul întâlnirii, dr. Mihaela Aritina Ionescu, medic pediatru, autoare de reportaje și fotografii artistice, a prezentat un portret inedit al Mihaelei I. Rădulescu, subliniind excelența sa academică și contribuția la critica literară. Dr. Ionescu a menționat că teza de doctorat a Mihaelei I. Rădulescu despre Elena Farago și fiica sa, Coca Farago, urmează să fie publicată tot la editura Rawexcom.

Evenimentul a culminat cu prezentarea moștenirii culturale imense, sub genericul „Imperiul Lupeanu”, o listă exhaustivă a lucrărilor traduse de Mira și Constantin Lupeanu, pregătită de însuși sinologul Constantin Lupeanu. Încercând să citească textul dedicat soției sale, acesta a fost copleșit de emoții, preferând să lase cuvintele scrise să vorbească pentru el:

„Născută pe 13 Aprilie 1944, în București, Mira Lupeanu ar fi împlinit anul acesta 80 de ani. Pentru o asemenea comemorare, am sprijinit editarea lucrării monografice <<Mira Lupeanu, Viața și Opera>>, întocmită de unul dintre cei mai profunzi critici și istorici literari de astăzi, prof. dr. Mihaela I. Rădulescu, pe care am rugat-o să realizeze și o antologie cu cele mai frumoase poezii și iată cartea <<Din Halima, o seară>>.

Omagieri vor exista, sunt sigur, și la împlinirea a nouăzeci de ani, o sută de ani, o sută cincizeci de la naștere și așa mai departe, înfăptuite de copiii Mirei, Claudia Elena Napoli și dr. Adrian Daniel Lupeanu, de nepoți și strănepoți.

Mira s-a născut poet. A publicat deopotrivă proză, eseistică, literatură s.f., traduceri, a fost profesor și documentarist, arhivar, s-a măritat și a cunoscut traiul ca soție și mamă, iar sufletul ei a tânjit toată viața după poezie. A învățat foarte bine în școală și la universitate, clasându-se întotdeauna pe primele locuri, a citit mult, a studiat mult, și-a durat o cultură de mare întindere.

Mira a fost un om drept, cum rar există, prelungită azi în copiii ei – om sincer, cinstit, calm, tandru, blând, iertător, darnic, generos, harnic, integru, tolerant, vizionar. Avea în ea o eleganță înnăscută, purtarea ei cea mai simplă, mai firească, ținea de prestanța împărătească. Era spontană. Comenta pe loc o carte, un spectacol, o situație, stabilea cu precizie cadrul și oferea cea mai percutantă cheie a descifrării corecte. Mintea ei, care la un moment dat a fost vidată de zei, era ageră ca un brici în mâna unui prestidigitator.

S-a bucurat de o viață ca un miracol, liniștită, lipsită de mari căderi, la învoială cu sufletul ei celest. Avea încredere în sine, se cunoștea - puternică, unică. A trăit luminos, cu bucurie, a știut să orienteze orice moment pe calea spre fericire.

Viața poetei Mira Lupeanu a fost operă de artă.”

Ca o paranteză, la 23 august 2016, Constantin Lupeanu a fost distins cu Premiul pentru Merite Speciale în cadrul celei de-a zecea ediții a Târgului de Carte de la Beijing din China. Acest prestigios premiu, acordat de Administrația Națională pentru Presă, Tipărituri, Film și Radiotv, recunoaște contribuțiile semnificative aduse de cei mai eminenți sinologi ai lumii.

La 15 octombrie 2023, Festivalul de Poezie din Luzhou, China, a instituit două premii distincte: Premiul pentru Traducere Literară și Premiul pentru Compoziție Muzicală. Scopul acestor premii este de a celebra excelența în domeniul traducerii literare și al compoziției muzicale, onorându-i pe compozitorii și traducătorii remarcabili din întreaga lume. Ele premii își propun să disemineze opere muzicale și traduceri de poezie de clasă mondială și să revitalizeze schimburile culturale între arta și cultura chineză și cele străine. În acest context, Constantin Lupeanu, poet, scriitor și traducător român, a fost distins cu Premiul pentru Traducere de Literatură.

Domnul Eminescu, omniprezent în sufletul iubitorilor de cultură

În cadrul manifestării culturale, întrucât frumoasa dezbatere s-a derulat chiar în ziua în care Poetul ne-a părăsit în urmă cu 135 de ani, bibliotecii i-a fost oferit un volum special de către editorul Puiu Răducan din Băile Olănești, conținând lucrările prezentate la Colocviul Național Mihai Eminescu de la Turnu Severin. La rândul său, prof. univ. dr. Mariana Nicolae a donat gazdelor două exemplare ale unui volum de traduceri literare din poezia eminesciană, semnat de australianul James Moulder. Prof. Florica Popa a recitat un poem propriu dedicat lui Mihai Eminescu, marcând astfel legătura specială dintre evenimentul cultural și geniul eminescian. De altfel, la monumentul cu bustul poetului, ridicat în curtea C.C.A. „George Topîrceanu”, au fost depuse jerbe de flori, într-un scurt moment încărcat de solemnitate și recunoașterea geniului, la care a participat o parte dintre oaspeții Biblioteci Municipale de sâmbătă.

În finalul întâlnirii, a fost prezentat „Dicționarul etimologiei cuvintelor românești”, al prof. dr. Mihai Vinereanu, într-un dialog captivant cu publicista Ligia Nicolescu.

Această întâlnire culturală de aproape trei ore și jumătate a fost un adevărat colocviu dedicat familiei de cărturari Mira și Constantin Lupeanu, o sărbătoare a literaturii și a prieteniei, un eveniment ce va rămâne cu siguranță în memoria participanților și a comunității locale.

Explorând universul poetic al Mirei Lupeanu

Mira Lupeanu, cunoscută sub numele de Constanța Lupeanu, născută Neagu, este o figură emblematică și multivalentă în peisajul literar românesc. Fenomenul literar, în complexitatea sa, necesită o abordare deschisă, iar Mira Lupeanu ilustrează perfect acest principiu prin diversitatea și profunzimea creației sale. Reevaluarea operelor literare și reconsiderarea faptelor culturale și artistice sunt esențiale, deoarece ierarhizarea estetică absolută a operelor este imposibilă și depinde de contextul istoric și geografic.

Activitatea literară a Mirei Lupeanu se extinde pe multiple planuri, cuprinzând poezie, proză, eseu și traduceri. În domeniul poeziei, ea a publicat numeroase volume, printre care „Ipostaze” (1977), „Zăpezi în toiul inimii” (1982), „Recoltă de zbor” (1986) și „Sub zodia Cărții” (1996). Opera poematică a Mirei Lupeanu se distinge prin autenticitatea emoției și explorarea sacrului, reflectând o sensibilitate profundă și o viziune artistică unică. Temele abordate de autoare variază de la experiențe personale și transcendentalism la poezie pentru copii și literatură portretistică. Aceasta din urmă impresionează prin diversitatea registrelor lingvistice și prin utilizarea ingenioasă a formulelor portretistice. Personajele din volumul „Autobiografia timpului ce mi-a fost scris” sunt ancorate în realitatea autobiografică a autoarei, evocând momente din copilărie și tinerețe. Portretul mamei și al bunicii este redat într-un mod luminos și optimist, capturând clipe de fericire supremă, în contrast cu portretul tatălui, conturat în tonuri alb-negru pentru a sublinia trăsături de caracter și vicii. Alte personaje sunt tratate cu o notă de caricaturizare, ironie și persiflare, reflectând o lume vibrantă de sorginte antonpannescă, unde dualitatea dintre bine și rău este evidentă.

Stilul expresiv al Mirei Lupeanu traversează o gamă largă de tonalități, de la meditație la comic, de la sarcasm la pamflet, oferind o evaluare critică și obiectivă a întregului ansamblu de personaje din universul său autobiografic. Poezia sa pentru copii este caracterizată de talent și o atenție deosebită acordată publicului tânăr. Volumul „Jucării pentru tăticu’” exemplifică rafinamentul stilistic în explorarea semnificației devenirii umane, cu lecții subtile despre etică și morală exprimate printr-un cadru artistic. Reinterpretarea originală a legendelor, poveștilor și basmelor din copilărie întâlnește naturalețea rimelor și claritatea expresiei într-o formulă poetică de candoare.

Proza Mirei Lupeanu se înscrie în literatura de anticipație, combinând elemente de science-fiction cu cunoștințe profunde despre cărțile sacre ale umanității și descoperirile recente din știința modernă. Suprarealismul, filosofiile lumii și teoriile fizicii cuantice se întrepătrund în formule epice îndrăznețe, propunând teorii unice despre lume și univers. Această sinteză vizionară dintre lumi viitoare posibile și concepte ale filosofiei religioase conferă prozei autoarei o originalitate distinctivă în peisajul literaturii de anticipație.

Pe partea de eseistică, Mira l-a avut colaborator pe soțul său, Constantin Lupeanu, iar rezultatele evidențiază o pasiune comună pentru explorarea spiritualității și civilizației chineze, prin lucrări precum „Viața intimă la chinezi” și „Pași în lumea chineză”. Traducerile realizate împreună acoperă o gamă largă de volume, de la literatura antică la cea modernă chineză, contribuind la îmbogățirea culturală a României prin intermediul legăturilor stabilite cu Orientul Îndepărtat.

Opera Mirei Lupeanu, deși nu a fost întotdeauna apreciată la adevărata sa valoare, din cauza faptului că a trăit cea mai mare parte a vieții în străinătate, beneficiază acum de demersurile critice recente care încearcă să îi recunoască locul meritat în literatura română. Contribuțiile critice ale specialiștilor, precum cele ale Mihaelei I. Rădulescu, au un rol crucial în redescoperirea și reevaluarea operei sale literare și artistice.

Autoarea vâlceană a realizat un demers critic remarcabil prin studiul dedicat poetei Mira Lupeanu. Munca sa de cercetare este cuprinzătoare și meticuloasă, reflectând o profundă înțelegere a contextului literar și cultural în care Mira a creat și a trăit. Studiul său nu doar că aduce în lumină opera variată și complexă a poetei, dar și recontextualizează și reevaluează contribuția acesteia în literatura română.

Mihaela I. Rădulescu folosește o metodologie critică riguroasă, bazată pe analiza aplicată și interpretarea detaliată a textelor. Ea combină lecturile extensive cu o viziune originală, reușind să ofere o perspectivă nouă asupra creației poetei. Autoarea abordează opera Mirei Lupeanu din mai multe unghiuri, evidențiind aspectele autobiografice, stilistice și tematicii diverse, precum și influențele culturale și literare care au modelat parcursul artistic al autoarei.

Un aspect esențial al efortului criticului este accentul pus pe reevaluarea și recuperarea literară a operei Mirei Lupeanu. Ea subliniază importanța revizuirii ierarhiilor estetice și a reintroducerii în circuitul literar a unor autori și opere care, din diverse motive, au fost neglijate sau ignorate de critica mainstream. Studiul său contribuie la restabilirea locului pe care Mira Lupeanu îl merită în istoria literaturii române, subliniind originalitatea și valoarea estetică a creației sale.

Mihaela I. Rădulescu evidențiază în mod deosebit complexitatea și multidimensionalitatea operei Mirei Lupeanu. De la poezie la proză, de la traduceri la eseistică, Lupeanu a abordat o varietate de genuri literare, fiecare reflectând o parte din universul său artistic. Rădulescu analizează cu atenție fiecare dintre aceste fațete, subliniind tehnicile stilistice inovatoare, temele recurente și influențele culturale care traversează opera autoarei.

Tocmai de aceea, în volumul discutat se argumentează că opera poetei merită o recunoaștere și o reevaluare adecvată, datorită originalității și diversității sale stilistice și tematice. Studiul său este nu doar o contribuție valoroasă la cunoașterea și înțelegerea operei Mirei Lupeanu, dar și un apel la reconsiderarea criteriilor și ierarhiilor estetice din critica literară românească.

În concluzie, acest volum monografic reprezintă un demers critic de referință, care redescoperă și revalorizează o voce importantă și complexă din literatura română. Studiul acesta oferă o perspectivă profundă și nuanțată asupra operei Mirei Lupeanu, contribuind semnificativ la reevaluarea și recuperarea literară a acesteia. Oricum, Mira Lupeanu rămâne o figură remarcabilă în peisajul literar românesc contemporan, cu o operă diversă și profundă, care continuă să inspire și să ofere o înțelegere mai clară a complexității umane și literare.

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.