Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 14 iulie 2024 04:17

Şedinţa ordinară din cadrul Consiliului Județean Argeș. Proiecte de interes public, dezbătute şi aprobate de consilieri

Joi, 27 iunie 2024, a avut loc ședința ordinară a CJ Argeş, condusă de vicepreședintele Marius Nicolaescu. Prin actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2024 s-a aprobat:


Utilizarea sumei de 1.559 mii lei din excedentul bugetului local la 31.12.2023, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare; „Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare”; Repartizarea pe localități a fondului constituit la dispoziția CJ din cota de 6% din impozitul pe venit; Repartizare sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2024 potrivit anexei 6 la Legea nr. 421/2023 - Legea bugetului de stat pe anul 2024 – total - 10.087 mii lei.


Drumurile vor fi modernizare în următoarele comune:


Băiculești - Modernizare drumuri comunale;
Brăduleț - Modernizare DC 265, sat Galeșu;
Nucșoara - Modernizare str. Ulița Mare, sat Nucșoara, prin asfaltare, rigole betonate și accese în proprietăți;
Șuici - Modernizare drumuri comunale și vicinale în sat Șuici și sat Rudeni.


Repartizare cote defalcate din impozit pe venit din fondul constituit la dispoziția CJ conform art. 6, alin. (7) din Legea nr.421/2023 - Legea bugetului de stat pe anul 2024 – total - 36.829 mii lei.

Proiecte aprobate în comunele din județul Argeș


Albeștii de Argeș - Extindere rețea de canalizare pe Ulița Mocirlă sat Dobroțu, Ulița Dispensar Veterinar și Ulița Damu sat Albeștii Ungureni, Reabilitare dispensar uman sat Albeștii Pământeni, Alimentare cu apa sat Florieni, comuna Albeștii de Argeș;


Arefu - Reabilitare acoperiș Școala Gheorghe Stefănescu, Reparații școli (normative psi)+dotări, Alimentare cu apă - extindere;


Brăduleț - Realizare de branșamente apă Brăduleț DC 265, 265A - Extindere rețea de alimentare cu apă și realizare branșamente - Înființare rețea de alimentare cu apă;


Cepari - Îmbunătățirea eficienței energetice prin reabilitare termică, reabilitare și consolidare structură de rezistență, modernizarea sistemelor de instalații prin utilizarea surselor regenerabile de energie la Școala Gimnazială Nicolae Velea corp C1, Modernizare străzi și drumuri de interes local;


Cicănești - Extindere rețea canalizare, Reabilitare teren de fotbal cu gazon natural;


Ciofrângeni - Înființare rețea de gaze, Asfaltare drumuri comunale și drumuri de interes local, Reparații drumuri comunale și drumuri de interes local;


Corbeni - Modernizare prin asfaltare drum de interes local pe DC 295, Ulița Școlii și Ulița Pe Deal, Oeștii Pământeni;


Domnești - Refacere acoperiș corpul B - Liceul Tehnologic "Petre Ionescu Muscel";


Mușătești - Sistem centralizat de canalizare, Extindere sistem centralizat alimentare cu apă și realizare branșamente individuale;


Nucșoara - Extinderea rețelelor de alimentare cu apă pe străzile Gruiului și Braniște, Modernizarea străzilor aparținătoare comunei Nucșoara, prin asfaltare, rigole betonate și accese în proprietăți, Modernizare str. Dumiteanu, sat Sboghițești, prin asfaltare, rigole betonate și accese în proprietăți;


Sălătrucu - Modernizare drumuri de interes local - tronson II - Reabilitare și extindere alimentare cu apă - tronson III - Prima înființare rețea publică de apă uzată;


Valea Danului - Loc de joaca - Grădiniță sat Vernești, Asigurare necesar de apă potabilă prin foraj la mare adâncime în satul Boculești;


Valea Iașului - Extindere canalizare strada Cearsor și branșamente; Extindere alimentare cu apă.


De asemenea, au fost aprobate proiecte de hotărâre care vizează organigramele și statele de funcții de la Spitalul de Pediatrie, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul Spitalul de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea, Spitalul de Recuperare Respiratorie și Pneumologie „Sf. Andrei” Valea Iașului, Spitalul de Recuperare Brădet și Spitalul de Boli Cronice Călinești.


Consilierii județeni au aprobat prelungirea duratei contractelor de concesiune a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale individuale, precum și stabilirea nivelului minim al redevenţei pentru aceste spaţii. Începând cu data de 01.07.2024, se prelungește durata contractelor de concesiune a unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale individuale, cu cel mult 7 ani și 6 luni, în funcție de fiecare caz în parte. Începând cu aceeași dată se stabilește nivelul minim al redevenţei (conform raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat) pentru spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale furnizoare de servicii medicale publice la valoarea de 3,8 Euro/m.p./lună.


Completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunurile imobile „Locuință protejată nr. 1, Locuință protejată nr. 2, Locuință protejată nr. 3 și Locuință protejată nr. 4”, situate în comuna Tigveni, sat Bălilești, jud. Argeș. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a comunicat faptul că în cadrul Proiectului „Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, comuna Tigveni, sat Bălilești, Judeţul Argeş”, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, au fost construite 4 locuințe protejate, cu o capacitate de 32 locuri pentru persoanele adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din cadrul Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională (8 beneficiari/locuinţă), locuințe care prin această hotărâre au fost trecute în domeniul public.


S-a aprobat documentația tehnico-economică, Devizul General și indicatorii tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: „Amenajare parc agrement” la Spitalul de Recuperare Brădet, comuna Brăduleț, sat Brădetu, județul Argeș.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.