Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 13 iunie 2021 20:12

Şedinţă ordinară cu 13 puncte la Curtea de Argeş

În baza Dispoziției Primarului nr. 237/21.05.2021, vineri, 28 mai, ora 12.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna mai, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință.
 2. Proiect de hotărâre pentru conferirea unor diplome.
 3. Aprobarea proceselor verbale încheiate în ședințele anterioare.
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului Spitalului Municipal Curtea de Argeş denumit „Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de COVID 19, în judeţul Argeş", cod SMIS 142287.
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului minim de locuri la Centrul de Zi pentru persoane adulte cu dizabilități "Sfântul Justinian" Curtea de Argeș.
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului de locuri la creșa „Posada", a condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească la intrarea în colectivitate copiii, părinţii, reprezentanţii legali, precum și pentru aprobarea priorităţii cazurilor sociale.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2021.
 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor la evaluarea anuală a managementului exercitat în anul 2020 la biblioteca publică.
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rețelei şcolare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar a municipiului Curtea de Argeș pentru anul şcolar 2021-2022.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Curtea de Argeș pentru anul 2021.
 11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeș.
 12. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze în Municipiul Curtea de Argeş, precum şi pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului, a indicatorilor de performanţă, a Caietului de sarcini, a Studiului de oportunitate și pentru aprobarea modalității de gestiune.
 13. Diverse

Proiectele de hotărâre au primit avize consultative de la Comisiile de specialitate ale Consiliului local. Se pot depune amendamente la proiectele de hotărâre.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.