Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 2 iunie 2023 18:27

Regulamentul de acordare a Burselor de studiu "Dr. Michael Janson" prin Fundaţia CID - "Copii în Dificultate" România

Aşa cum v-am promis într-o ediţie anterioară a cotidianului nostru, revenim astăzi cu amănunte asupra burselor de studiu anuale pe care Fundaţia CID România le va oferi pentru câte 10 elevi foarte buni la învăţătură. Totul este posibil datorită medicului Michael Janson şi soţiei sale, Varuni (foto). Michael Janson şi-a dedicat întreaga viaţă îngrijirii şi vindecării celor aflaţi în suferinţă. El continuă să facă acest lucru şi după trecerea în nefiinţă, pentru că Fundaţia CID a primit de la cei doi binefăcători o moştenire generoasă pentru a implementa proiecte pentru copii defavorizaţi din România. Deoarece CID România a derulat împreună cu unităţi şcolare din judeţul nostru mai multe proiecte în domeniul educaţional, conducerea fundaţiei a hotărât ca buna colaborare inclusiv cu IŞJ Argeş să continue prin acordarea unor burse, aceasta fiind o modalitate potrivită pentru a onora memoria familiei Dr. Michael şi Varuni Janson. În cadrul acestui proiect generos, care se va derula pe o perioadă de 3 ani, se vor oferi anual, începând din 2019, 10 burse de studiu. Valoarea unei burse va fi de 4.000 de lei. Programul va fi activ începând cu luna decembrie 2019, iar data limită de depunere a aplicaţiilor este 10 noiembrie 2019.

Criterii de eligibilitate

În anul 2019, cele 10 burse se vor acorda elevilor care sunt în clasa a VIII-a în anul şcolar 2019-2020 la şcoli gimnaziale care funcţionează în mediul rural din cuprinsul judeţului Argeş

Condiţii pentru obţinerea bursei

a) Situaţia şcolară a elevului:
- Media generală pe anul şcolar anterior să fie peste 9.
- Aplicantul să dovedească interes deosebit pentru pregătirea lui şcolară prin participarea la diferite activităţi extraşcolare (participare la cercuri organizate de şcoală, concursuri, proiecte etc.).
b) Situaţia familială a elevului:
- Venitul lunar net mediu pe membru de familie în ultimele trei luni să nu fie mai mare de 800 de lei.
c) Starea de sănătate a elevului:
- Cu dizabilităţi sau cerinţe educaţionale speciale.
- Cu boli cronice
- Clinic sănătos.

Perioada de acordare a bursei

Bursa se acordă pe durata anului şcolar 2019-2020 şi va fi oferită în 2 tranşe, după cum urmează: prima tranşă în luna decembrie 2019, iar diferenţa de 2.000 de lei în cea de a doua tranşă, în luna aprilie 2020 (înainte de susţinerea examenului de Evaluare Naţională). Data şi locul de desfăşurare a festivităţii de acordare a burselor vor fi anunţate în timp util.

Acte necesare

- Formularul de aplicare.
- Eseu de mână scris de către elev din care să reiasă motivaţia pentru care aplică la acest program, precum şi nevoia de suport.
- Adeverinţă privind situaţia şcolară din anul precedent: media generală şi mediile din semestrul al II-lea la obiectele Limba şi literatura română, Limba engleză şi Matematică.
- Copie C.I. elev şi a părintelui/reprezentantului legal sau a rudelor care au copilul în îngijire.
- Adeverinţă venit părinţi/reprezentant legal: adeverinţă de salariu, de şomaj, cupon pensie.
- Dacă unul dintre părinţi nu are venit, va da o declaraţie pe proprie răspundere.
- Dacă niciunul dintre părinţi nu are venit, se va realiza o anchetă socială.

Condiţii de acordare a bursei pe tot parcursul anului şcolar

- Elevii selectaţi trebuie să-şi menţină performanţele şcolare şi media generală la cel puţin nivelul notei 9.
- Să nu intervină modificări în ceea ce priveşte venitul părinţilor/reprezentantului legal.
Criterii de departajare a dosarelor în caz de egalitate a punctajului:
1. Număr de participări la concursuri şi olimpiade la nivel judeţean şi naţional.
2. Criteriul mediei aritmetice a mediilor obiectelor: Limba şi literatura română, Limba engleză şi Matematică, în anul anterior semestrului al II-lea.
3. Număr de absenţe nemotivate pe semestrul al II-lea al anului anterior.

Destinaţia bursei

Bursa va fi utilizată doar pentru susţinerea elevului în procesul educaţional şi a nevoilor lui personale. Primirea celei de a doua tranşe din luna aprilie 2019 este condiţionată de prezentarea documentelor justificative privind modul de utilizare a primei tranşe din bursă. Fiecare elev va prezenta facturi sau bonuri fiscale ce fac dovada achiziţionării de bunuri, produse/servicii necesare participării lui la educaţie (manuale, culegeri, CD-uri educaţionale tabletă/laptop/computer, articole de îmbrăcăminte, de igienă personală etc.).

Depunerea dosarelor

Elevii claselor a VIII-a de la şcolile din mediul rural din judeţul Argeş care sunt interesaţi de programul de burse vor depune la directorul şcolii în care învaţă dosarul de înscriere cuprinzând toate actele menţionate în prezentul Regulament până la data de 7 noiembrie 2019. Dosarele vor fi trimise la sediul Fundaţiei CID din str. Valea Sasului, nr. 81, municipiul Curtea de Argeş, până la data de 11 noiembrie 2019.

Calendarul programului

Evaluarea dosarelor şi întocmirea listei cu toţi elevii care au depus dosare se va face în ordine descrescătoare a valorii punctajului obţinut de către comisia de evaluare formată din reprezentanţi ai Fundaţiei CID şi ai IŞJ Argeş în perioada 12-20 noiembrie 2019. Publicarea listei cu primii 10 elevi admişi în programul de burse pe site-ul fundaţiei CID şi transmiterea rezultatelor prin e-mail către toate şcolile care au avut elevi care au aplicat pentru bursă în perioada 21-22 noiembrie 2019. Transmiterea contestaţiilor în perioada 23-24 noiembrie 2019 se va face prin e-mail transmis către Fundaţia CID, care le va centraliza şi le va supune spre analiză comisiei de evaluare, care va fi diferită de comisia de evaluare iniţială. Transmiterea către şcoli a rezultatelor contestaţiilor şi a listei finale cu elevii admişi în program se va face în perioada 25-26 noiembrie 2019. Amănunte suplimentare puteţi afla de la responsabilul de proiect Florina Işfan, tel. 0757764197.

Cine sunt binefăcătorii?

De foarte mulţi ani, Fundaţia CID România, în parteneriat cu diferite şcoli din judeţul Argeş, a derulat proiecte pentru susţinerea educaţiei. Anul acesta, fundaţia a hotărât, pentru continuitatea colaborării, implementarea unui proiect ce vizează acordarea unor burse de studiu elevilor din clasa a VIII-a din mediul rural, fiind totodată un prilej pentru a onora memoria familiei Dr. Michael şi Varuni Janson. Povestea acestui proiect începe cu mult timp în urmă, la mii de metri altitudine, într-un avion în care cuplul Janson l-a întâlnit pe dl. Alisdair F. Barron MBE, preşedintele CID-România. Cu acest prilej, preşedintele fundaţiei a avut posibilitatea să vorbească familiei Janson despre proiectele umanitare derulate în România pentru copii defavorizaţi. Dr. Michael Janson şi soţia sa, Varuni Janson, fiind oameni activi în domeniul acţiunilor umanitare, au empatizat cu misiunea fundaţiei, aceea de a oferi îngrijire şi asistenţă copiilor aflaţi în dificultate.
Dr. Michael Janson s-a născut în Philadelphia, Pennsylvania. De la o vârstă fragedă, tânărul Michael, cu o minte sclipitoare şi o gândire profundă, devine interesat de studiul filosofiei şi al medicinei. Urmează studiile Universităţii Pennsylvania obţinând diploma de doctor în medicină. Ca tânăr patologist, a dezvoltat un interes sporit în medicina alternativă dedicând mulţi ani de studiu cercetării. În anul 1976 înfiinţează primul centru de medicină complementară-alternativă în apropierea Universităţii Harvard. Activitatea Dr. Janson a fost una de succes! Pe baza cercetărilor, publică numeroase articole şi cărţi despre medicina alternativă, participând intens la conferinţe în multe ţări ale lumii.
Sotia doctorului Michael Janson, Varuni Roberts, s-a născut în Edinburgh-Scoţia. Înzestrată intelectual şi artistic, dna Varuni urmează cursurile universităţii din ţara natală. După absolvire, pentru o perioadă scurtă, predă în şcoli, pentru ca mai apoi să părăsească sistemul pentru a intra în slujba unei bogate familii franceze. Dominată de dorinţa de cunoaştere şi fiind o fire artistică, Varuni porneşte într-o călătorie de descoperire care o duce în India. Acolo locuieşte câţiva ani într-un locaş de cult unde îşi aprofundează studiile. În anii 1980, Varuni se mută în Boston, oraş în care avea să-şi întâlnească jumătatea în persoana doctorului Michael Janson. El, cu tenul măsliniu, cu zâmbetul frumos şi ea cu figura sa delicată şi râsul melodios formau cuplu perfect. Erau doi oameni de cultură, cu minţi agere pe care îi unea pasiunea pentru cunoaştere şi arta. Dr. Michael studiase în tinereţe flautul, devenind expert în muzica barocă, medievală şi clasică. Dna Varuni, de asemenea, avea o voce melodioasă şi iubea să cânte la pian. Familia Janson a dus o viaţă idilică în Munţii New Hampshire unde îşi petreceau timpul grădinărind, preparând mâncăruri vegetariene, olărind şi călătorind foarte mult.
În anul 2003, Dr. Michael Janson îşi vinde clinica şi se mută în Florida pentru a se bucura de iernile blânde. Cuplul Janson îşi transpune pasiunea lor pentru grădinărit, olărit şi artă în noua locuinţă, unde formează - de asemenea - nenumărate prietenii. În fiecare vară obişnuiau să mergă în Marea Britanie, unde se bucurau de vremea răcoroasa şi de ceea ce le oferea cultura britanică. Pentru mulţi ani, Dr. Michael Janson şi sotia sa, Varuni, şi-au trăit cu intensitate viaţa bucurându-se de fiecare răsărit şi apus de soare, de fiecare adiere de vânt şi de pasiunile care i-a unit o viaţa. Din nefericire, viaţa cuplului este umbrită de apariţia unei boli cu care fusese diagnosticată soţia doctorului, astfel că în vara anului 2017, Varuni Janson părăsea această lume. Trei luni mai târziu, răpus de dorul celei pe care-o iubise, ce-i fusese o viaţă prietenă, confidentă, iubită şi sotie, Dr. Michael Janson se stinge din viaţă grăbit să-şi revadă sufletul-pereche.
Cuplul Janson a fost comemorat de sute de prieteni din toată lumea, ce au ţinut să le cinstească amintirea prieteniei lor şi a experienţelor împărtăşite cu aceştia. Chiar dacă Dr. Michael şi Varuni Janson nu au avut urmaşi, ei au iubit copiii şi le făcea mare plăcere să se afle printre ei, participând la foarte multe serbări. Aproape de sfârşitul acestora, după o atentă analiză, şi-au dat seama de faptul că actele de caritate au fost şi vor rămâne singurele lucruri care le aduceau mulţumire deplină. Astfel că au ales să-şi împartă averea mai multor ONG-uri din Marea Britanie, printre care se află şi Fundaţia CID. Nu există cuvinte care să poată descrie integral viaţa cuplului Janson, una închinată în slujba umanităţii perpetuând ideea că există viaţă şi după moarte prin tot ceea ce au realizat şi oferit!

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.