Concluziile vizitei deputatului Deaconu în Israel

 

Săptămâna trecută, o delegaţie a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor, condusă de către deputatul Mircea Lubanovici, a efectuat o vizită în Statul Israel. Acesta a fost însoţit de către deputaţii Mihai Deaconu, Aurelian Mihai şi Elena Ramona Reuer, membri ai comisiei. Scopul vizitei l-a reprezentat atât menţinerea unei strânse legături cu membri ai comunităţii de români din Statul Israel, cât şi preluarea de bune practici din experienţa israeliană în domeniul gestionării relaţiilor cu diaspora. Totodată, acţiunea Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării s-a înscris pe linia dialogului constant şi consistent existent între Camera Deputaţilor şi Knesset.

Programul vizitei a cuprins mai multe întrevederi oficiali israelieni, vizite la aşezămintele româneşti de la Ierusalim şi Ierihon, precum şi depunerea unei coroane de flori la Memorialul Yad Vashem. Discuţiile s-au axat, în principal, pe subiecte precum continuarea dialogului parlamentar la nivel de comisii de specialitate şi grupuri de prietenie, dezvoltarea cooperării economice, cu accent pe valorificarea potenţialului existent în agricultură şi turism, rolul de liant al comunităţilor de români din Israel şi, respectiv, a celei evreieşti din România în susţinerea legăturilor dintre cele două ţări, specificul comunităţii româneşti din Israel, angajarea autorităţilor române în sancţionarea tuturor formelor de antisemitism şi negare a Holocaustului, înfrăţirea unor oraşe etc.

La întâlnirea delegaţiei parlamentare române cu reprezentanţi ai comunităţii originarilor din România au fost aduse în prim-plan subiecte referitoare la modalităţile de exercitare a votului la alegerile parlamentare din toamna acestui an (votul prin corespondenţă, constituirea de secţii de votare în anumite condiţii), necesitatea promovării profilului identitar românesc în cadrul societăţii israeliene, importanţa învăţării limbii române de către generaţiile a doua şi a treia în vederea menţinerii legăturii cu ţara din care au venit, programul Next Generation Club al Ambasadei României la Tel Aviv, aspecte consulare etc.

În perspectiva marcării, în 2018, a 70 ani de relaţii bilaterale între România şi Statul Israel, deputatul Mircea Lubanovici a propus constituirea unui grup de lucru care să stabilească un calendar comun de acţiuni prin care să fie marcat acest eveniment. Referitor la problematica Holocaustului, a fost punctată sancţionarea de către legislaţia românească a tuturor formelor de antisemitism şi negare a Holocaustului. Vizita în Statul Israel a evidenţiat rolul comisiilor de specialitate în angajarea părţilor într-un dialog deschis şi constructiv pe subiecte de interes reciproc şi a contribuit la aprofundarea relaţiilor dintre Camera Deputaţilor şi Knesset. Deputatul Lubanovici, preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării din Camera Deputaţilor, a adresat omologului israelian, Avraham Neguise, invitaţia de a efectua o vizită în România.

 

Pin It