Obiectivele echipei PRO România Şuici pentru mandatul 2020-2024

A. Infrastructură:

1. Dezvoltarea şi modernizarea prin asfaltare a drumurilor comunale şi locale, precum şi întreţinerea în bună stare a drumurilor agricole (de câmp). Ca surse de finanţare vom apela la proiecte serios fundamentate depuse pe axe iniţiate fie de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării, Compania Naţională de Investiţii etc., fie de către organisme ale Uniunii Europene. Pentru perioada următorilor 4 ani, atenţia noastră se va îndrepta spre reabilitarea şi modernizarea drumurilor Şuici-Şendruleşti-Berislăveşti (până la limita cu judeţul Vâlcea), Plaiul Oii-Valea Calului-Cicăneşti, Şuici-Moşteni-Cărpeniş, Şuici-Valea Unghiului-Cicăneşti, precum şi toate uliţele satului Rudeni.

2. Asigurarea funcţionării sistemului de alimentare cu apă în toată comuna 24 din 24 ore, dar şi a celui de canalizare menajeră pentru întreaga comună. Vom insista pe realizarea alimentării cu apă a satului Valea Calului, unde locuitorii încă nu beneficiază de această utilitate, în ciuda promisiunilor pe care conducerea actualei administraţii publice locale n-a reuşit să le transforme în fapte. De asemenea, eforturile noastre se vor concentra şi pe asigurarea unei funcţionări normale a sistemului de canalizare menajeră, pentru a se evita pe viitor situaţii scandaloase de genul deversării mizeriilor în centrul satului Rudeni.

B. Învăţământ-Cultură:

1. Eficientizarea funcţionării sistemului de învăţământ gimnazial prin:
- dotarea cu un microbuz şcolar;
- amenajarea unui teren de sport multifuncţional; - amenajarea spaţiilor Centrului AFTER SCHOOL - care funcţionează acum mai mult formal - într-o Grădiniţă cu Program Prelungit, foarte necesară părinţilor cu copii mici;
- sprijinirea elevilor din clasele terminale prin asistenţă de specialitate oferită de profesorii lor pentru alegerea direcţiei în care vor continua studiile, corespunzător aptitudinilor fiecăruia.

2. Întocmirea unui proiect argumentat şi depunerea lui la Inspectoratul Şcolar Judeţean, eventual chiar la Ministerul Educaţiei, însoţit de cererea prin care să se solicite reînfiinţarea unor clase de învăţământ profesional cu specializări deficitare, solicitate de piaţa muncii din nordul judeţului Argeş. Astfel s-ar reînvia o tradiţie şi, în plus, cultura plantelor sau creşterea animalelor - ocupaţii tradiţionale ale locuitorilor din această zonă - ar putea beneficia de specialişti cu ajutorul cărora producătorii să treacă la stadiul de dezvoltare a actualelor ferme de subzistenţă, prin obţinerea de producţii ecologice, foarte căutate pe piaţă şi, deci, realizând afaceri sigure şi profitabile. Aplicând o astfel de strategie, copiii ar fructifica posibilităţile oferite de ceea ce au acasă şi n-ar mai fi siliţi să plece printre străini, departe de părinţii lor, lăsându-i fără sprijin la bătrâneţe.

3. Finalizarea lucrărilor de reabilitare a monumentului istoric de patrimoniu care este Cula Sultănica şi transformarea ei într-un obiectiv turistic atractiv. În urma unei consultări publice serioase, administraţia publică locală poate opta pentru o soluţie de gospodărire viabilă şi profitabilă pentru comunitate.

4. Sprijinirea finalizării lucrărilor de reabilitare a zidului împrejmuitor al Bisericii cu hramul "Sf. Nicolae".

C. Clarificarea patrimoniului comunităţii

Trecerea la inventarierea şi completarea bunurilor ce aparţin de domeniul public şi privat al comunei Şuici, precum şi cadastrarea şi înscrierea lor în Cartea Funciară. Clarificarea acestei situaţii este obligatorie, deoarece investiţiile pe domeniul public nu se pot realiza altfel, iar fără a ţine strict sub control domeniul privat al comunei, se pot înregistra mari pierderi la colectarea veniturilor proprii, cu consecinţe producătoare de pagube uşor de bănuit.

D. Alte obiective de dezvoltare

1. Informarea permanentă a crescătorilor de animale de către funcţionarii publici de specialitate cu privire la oportunităţile oferite de legislaţia în vigoare privind activităţile pe care le desfăşoară. În acest sens se poate exemplifica prin posibilitatea înfiinţării unor asociaţii de profil, care să aibă posibilitatea să solicite închirierea sau concesionarea legală a păşunilor.

2. Înfiinţarea şi organizarea activităţii unei asociaţii de crescători de animale, care să poată să închirieze sau să concesioneze păşunile comunale. Ar fi un prim şi decisiv pas spre intrarea în deplină legalitate în acest domeniu, deoarece terenurile în cauză trebuie puse la dispoziţia utilizatorilor direcţi, constituiţi în asociaţii de crescători de animale. În prezent se pierd anual sume considerabile, la nivel de sute de mii de lei, din chiriile sau redevenţele care ar trebui plătite la administraţia publică locală de cei ce ar câştiga respectivele păşuni prin licitaţie publică, dar şi din subvenţiile primite de aceştia prin APIA.

3. Întocmirea în condiţiile legii a unui amenajament pastoral, care să stea la baza închirierii sau concesionării păşunilor comunale. Primăria are acest rol, iar documentul trebuie aprobat în Consiliul Local. Pasul următor este acela de a întocmi caietele de sarcini şi celelalte documentaţii pentru închirierea/concesionarea fiecărei păşuni în parte care, de asemenea, trebuie să obţină aprobarea legislativului local. După parcurgerea acestor paşi, se poate trece la organizarea licitaţiei publice pentru finalizarea acţiunii. Administrarea şi întreţinerea păşunilor, în conformitate cu prevederile stabilite prin caietul de sarcini, va trece în sarcina câştigătorilor licitaţiei. De asemenea, echipa de candidaţi de la PRO România Şuici va sprijini existenţa şi buna funcţionare a unui Dispensar Veterinar pe teritoriul comunei, indispensabil pentru buna desfăşurare a activităţii crescătorilor de animale!

4. Sprijinirea formelor asociative dintre producătorii agricoli existente sau în curs de înfiinţare pentru dezvoltarea acestora. Avem în vedere asigurarea de consultanţă de specialitate pentru accesarea de fonduri de finanţare pentru organizarea colectării, a construirii unor depozite modern dotate pentru stocarea produselor ce urmează să ia calea pieţii pentru valorificarea superioară a acestora, dar şi a procesării lor. Cu riscul de a ne repeta, considerăm că aceasta este calea legală şi logică pentru a se putea trece de la fermele de subzistenţă la cele cu adevărat profitabile pentru truditorii gliei care nu au acum posibilitatea valorificării corecte a producţiilor obţinute.

5. Valorificarea superioară a posibilităţilor oferite de agroturism trebuie să se transforme într-un izvor de bunăstare locală. Candidaţii PRO România vor sprijini acest sector de activitate cu toate conexiunile, inclusiv prin crearea unei forme asociative. Astfel, prin organizarea colectării, procesării şi vinderii producţiilor la preţul corect, vom putea aduce bunăstarea în gospodăriile oamenilor şi mai mulţi bani pentru dezvoltarea locală în bugetul comunei.

6. Întocmirea unui proiect solid fundamentat pentru realizarea alimentării cu gaze a comunei Şuici. În cazul în care vom primi încrederea consătenilor şi ne vom atinge obiectivul de a schimba actuala conducere, ne angajăm ca în acest prim mandat să întocmim documentaţia pentru finanţarea proiectului prin care urmărim să asigurăm una dintre utilităţile necesare unei vieţi civilizate pe axele lansate de Guvernul României sau de Uniunea Europeană. Recent, Agenţia de Mediu, a lansat o astfel de axă prin care se oferă câte 25 milioane de euro localităţilor care au proiecte bine fundamentate. Actuala conducere a administraţiei locale nu dă semne că ar fi interesată de aşa ceva!

E. Măsuri de protecţie socială

1. Asigurarea protecţiei persoanelor aflate în dificultate în conformitate cu prevederile legilor în vigoare. Asistenţa Socială din aparatul propriu al primarului trebuie să identifice cazurile de copii, bătrâni sau alte persoane aflate în imposibilitate de a duce o viaţă normală şi să facă anchetele sociale de rigoare, înaintând propunerile pentru rezolvarea fiecărei probleme în parte. Există o practică funcţională în alte comunităţi locale din zona noastră, care a dat rezultate foarte bune şi poate să fie aplicată şi la Şuici.

2. Susţinerea tinerelor familii astfel încât să asigurăm viitorul prin resuscitarea indicelui demografic. Vom încerca să valorificăm bunele practici aplicate în alte comune din zonă, prin care s-au acordat stimulente financiare cu prilejul căsătoriilor sau naşterilor copiilor.

3. Iniţierea demersurilor legale pentru scăderea costurilor achitate de către locuitorii comunei pentru consumurile de apă. Considerăm că se impune reanalizarea costurilor de producţie şi de întreţinere, astfel încât abonaţii să plătească preţul corect pentru prestaţiile din domeniul apei şi canalizării. Pentru a reuşi, sistemul de alimentare cu apă trebuie pus la punct astfel încât să fie eliminate pierderile din reţele, iar pentru apometrizare, este indicat să fie folosite doar aparate performante.

4. La fel vom proceda şi cu costurile pentru colectarea gunoiului. Acestea pot scădea printr-o monitorizare şi mai atentă de către angajaţii primăriei care se ocupă de mediu a cantităţilor de gunoi adunate de operatorul exclusiv. Aşa s-a procedat în alte localităţi şi rezultatele au fost imediate, pentru că s-a ajuns la colectări selective de către toţi abonaţii. Acolo s-a ajuns la scăderea preţurilor achitate de către abonaţi. Modalitatea aplicată a fost colectarea selectivă a deşeurilor menajere, dublată de declararea corectă a numărului de membri ai familiilor de la care se strânge gunoiul. Astfel, preţul total al prestaţiilor stabilite pe localitate se va împărţi pe mai mulţi beneficiari ai acestor servicii utilitare!

"Totul este posibil, realizabil, cu condiţia să ne dorim să ieşim din letargia în care ne aflăm. Conducerea administraţiei publice locale poate aduce surse suplimentare de alimentare a bugetului local fie prin identificarea, inventarierea şi valorificarea surselor de apă, fie prin susţinerea investitorilor care generează locuri de muncă prin acordarea de facilităţi atractive, inclusiv fiscale, în condiţiile legii. Nu trebuie neglijate nici posibilităţile oferite de anumite economii ce se pot realiza cu inteligenţă în toate sectoarele de gospodărie comunală. Soluţii există, dar este necesară ieşirea din comoditatea rutinei şi curajul de a le aplica, pe care noi le avem din plin! Dumnezeu să ne lumineze minţile astfel încât la urne să facem de această dată alegerile corecte pentru viitorul copiilor noştri!", a încheiat Iuliana Oprescu, candidat la funcţia de primar al comunei Şuici în numele echipei de candidaţi propuşi de PRO România.

Comandat de Partidul PRO ROMÂNIA, Filiala Argeş,
cod unic de identificare mandatar financiar: MFC 21200010,
publicat de S.C. ARGES EXPRES PRESS S.R.L.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It