N-aţi vrea să fiţi experţi electorali?...

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituleţu-Buică, a emis un apel către cetăţenii români interesaţi să se implice în alegerile prezidenţiale din acest an, recomandându-le să se alăture echipei sale în calitate de experţi electorali. Iată ce a evidenţiat acesta: "Odată intraţi în Corpul experţilor electorali, cetăţenii au şansa de a participa la tragerile la sorţi pentru toate alegerile şi, din poziţia lor de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau de locţiitori ai acestora, au posibilitatea de a contribui nemijlocit la derularea unor procese electorale corecte şi transparente". AEP va desemna, prin tragere la sorţi, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora pentru alegerea Preşedintelui României din 10 noiembrie 2019, până cel mai târziu la data de 27 octombrie 2019. Exercitarea funcţiei de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia prezintă şi avantaje pecuniare. Astfel, în perioada funcţionării birourilor electorale ale secţiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora vor primi pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 190 de lei (pentru maximum 5 zile în primul tur şi 3 zile în turul al doilea).
Persoanele interesate să acceadă în Corpul experţilor electorali pot trimite cereri de admitere, însoţite de copii ale actelor de identitate şi copii ale documentelor care atestă studiile, la adresa de e-mail: expert@roaep.ro sau la structurile teritoriale ale AEP. Cei care nu mai doresc să facă parte din Corpul experţilor electorali trebuie să solicite în scris Autorităţii Electorale Permanente retragerea din Corpul experţilor electorali, în cel mult 5 zile de la data începerii perioadei electorale, printr-o cerere însoţită de copia actului de identitate. De reţinut ar fi faptul că, în cazul alegerilor prezidenţiale din acest an, perioada electorală începe în data de 28 august 2019. Persoanele care, din motive întemeiate, nu pot îndeplini funcţia de preşedinte al biroului electoral al unei secţii de votare sau de locţiitor al acestuia la acest scrutin, trebuie să solicite în scris Autorităţii Electorale Permanente suspendarea din Corpul experţilor electorali pe durata alegerilor, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea zilei alegerilor. Cererile de suspendare şi de retragere trebuie semnate olograf şi transmise prin e-mail la adresele structurilor teritoriale ale AEP sau depuse la sediul acestora. Modelele cererilor de admitere, suspendare şi retragere din Corpul experţilor electorali se regăsesc la adresa: https://www.registrulelectoral.ro/sectiunea_publica. Datele de contact ale structurilor teritoriale ale AEP se regăsesc la adresa: http://www.roaep.ro/prezentare/filiale. Mai multe informaţii privind Corpul experţilor electoral se regăsesc pe site-ul www.roaep.ro, la adresa: http://www.roaep.ro/instruire/corpul-expertilor-electorali/.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It