Dănuţ Bica, raport de activitate pentru perioada 21 decembrie 2016-5 iulie 2019

La finalul a doi ani şi jumătate de la alegerea mea ca deputat în cadrul Circumscripţiei electorale nr. 3 Argeş, mă simt dator să prezint un raport punctual cu privire la activitatea depusă în această perioadă, deoarece consider că transparenţa reprezintă un principiu care trebuie să fie asumat de către toţi cei care deţin funcţii de demnitate publică. Am fost ales pe lista Partidului Naţional Liberal şi activez în cadrul Grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputaţilor. Sunt membru în trei comisii permanente: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru afaceri europene şi Comisia de validare. Fac parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei şi din Grupul parlamentar de prietenie cu Irlanda (în care deţin funcţia de secretar).
Activitatea mea parlamentară pentru această perioadă, exprimată în cifre, este următoarea:
- 47 declaraţii politice (6 în anul 2017, 28 în 2018 şi 13 în prima sesiune din anul 2019);
- 46 comunicate de presă (1 în anul 2017, 31 în 2018 şi 14 în prima sesiune din anul 2019);
- 121 propuneri legislative (1 în anul 2016, 40 în 2017, 44 în 2018 şi 36 în prima parte din anul 2019), din care 6 au fost promulgate legi;
- 175 întrebări şi interpelări adresate membrilor Guvernului şi şefilor unor agenţii şi autorităţi naţionale (45 în anul 2017, 82 în 2018 şi 48 în prima sesiune din anul 2019);
- 24 moţiuni, dintre care 5 moţiuni de cenzură şi 19 moţiuni simple (2 moţiuni de cenzură şi 3 moţiuni simple în anul 2017, 2 moţiuni de cenzură şi 12 moţiuni simple în 2018, 1 moţiune de cenzură şi 4 moţiuni simple în prima sesiune din anul 2019).
Declaraţiile politice şi comunicatele de presă au avut în mod special rolul de a critica derapajele guvernării PSD-ALDE, semnalând eşecurile înregistrate de aceasta în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor publice (cu intervenţii repetate pe tema Autostrăzii Piteşti-Sibiu), dar şi în domeniile economiei, educaţiei, sănătăţii şi culturii. Propunerile legislative pe care le-am iniţiat împreună cu alţi parlamentari au acoperit o gamă tematică extrem de largă, urmărind, printre altele, eliminarea birocraţiei excesive, modernizarea României prin investiţii în infrastructura de transport, educaţie şi cercetare, stimularea producţiei agricole, încurajarea muncii angajaţilor şi respectarea dreptului pensionarilor la o pensie decentă, descentralizarea administrativă prin alocări financiare corecte (alocarea a 100% din impozitul pe venit şi 80% din redevenţe la nivel local), introducerea votului electronic pentru cetăţenii cu domiciliul în afara ţării, acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura comunistă, precum şi celor deportate în străinătate sau constituite în prizonieri, diminuarea accizei la carburanţi, eliminarea supra-impozitării contractelor de munca cu timp parţial, înfiinţarea Muzeului National "Brătianu", revizuirea Constituţiei prin punerea în aplicare a rezultatului Referendumului din 26 mai 2019 etc.
Şase dintre aceste propuneri au fost promulgate ca legi:
- Legea nr. 154/2018 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
- Legea nr. 202/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
- Legea nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii.
- Legea nr. 66/2019 privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Naţională a Meseriilor".
- Legea nr. 85/2019 pentru abrogarea alin. (5) şi (6) ale art. 66 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
- Legea nr. 159/2019 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.
Celelalte propuneri legislative se află în diverse stadii ale procedurii parlamentare. Am depus, împreună cu alţi deputaţi liberali, amendamente la diverse proiecte de legi supuse dezbaterii. Dintre acestea doresc să le menţionez pe cele care au fost adoptate în cazul Legii energiei electrice şi a gazelor, Legii offshore şi Legii bugetului de stat pentru anul 2019 (prin care s-a reuşit mărirea alocaţiei de stat pentru copii).
Cu ocazia dezbaterii Legilor bugetului de stat pe anii 2017, 2018 şi 2019, împreună cu ceilalţi deputaţi şi senatori ai Partidului Naţional Liberal, susţinând priorităţile reale de dezvoltare ale României, am propus adoptarea unor amendamente esenţiale, de interes naţional, în domenii-cheie ale vieţii economice şi sociale. În acest sens, pentru bugetul anului 2019, noi am solicitat, printre altele, asigurarea unor fonduri substanţiale pentru construcţia de autostrăzi, alocarea a 100% din impozitul pe venit din salarii şi pensii către comunităţile locale, suportarea a 90% din cheltuielile cu asistenţa socială de la bugetul de stat, indexarea punctului de pensie cu 9% începând cu 1 ianuarie 2019, creşterea la 6% a contribuţiei la Pilonul 2 de pensii, generalizarea programelor "After School" şi "Masă diversificată în şcoli", modernizarea şi retehnologizarea şcolilor profesionale, acordarea de burse pentru elevii şcolilor profesionale, bani mai mulţi pentru medicina de familie şi asigurarea banilor necesari pentru construirea spitalelor regionale, dublarea alocaţiilor de stat pentru copii şi indexarea lor anuală cu rata inflaţiei, dublarea indemnizaţiilor pentru veteranii şi văduvele veteranilor de război, pentru deţinuţii politici şi urmaşii lor şi pentru urmaşii morţilor de la Revoluţia din 1989, abrogarea articolului din O.U.G. 114/2018 ce obligă autorităţile locale să majoreze taxele şi impozitele locale la plafonul maxim, alocarea fondurilor necesare pentru restituirea, în acest an, a banilor plătiţi de cetăţeni pentru taxa de timbru şi a taxei de primă înmatriculare, reducerea subvenţiilor pentru partidele politice, finanţarea corespunzătoare a investiţiilor strategice din energie.
Alături de colegii parlamentari PNL din judeţele învecinate, am formulat două amendamente pentru urgentarea construirii Autostrăzii Piteşti-Sibiu referitoare la asigurarea finanţării pentru actualizarea studiilor geotehnice la Secţiunile 2 (Boiţa-Cornetu) şi 3 (Cornetu-Tigveni) şi pentru proiectarea şi execuţia Secţiunii 4 (Tigveni-Curtea de Argeş). Personal, ca deputat PNL de Argeş, am reluat cele trei amendamente pentru alocarea fondurilor necesare realizării unor lucrări pe care le consider absolut necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurii de transport şi relansarea industriei turismului în zona de nord a judeţului: amenajarea DN 7C - Transfăgărăşan pentru asigurarea circulaţiei rutiere pe tot timpul anului, reabilitarea şi modernizarea DN 73C Câmpulung-Curtea de Argeş-Râmnicu Vâlcea şi reabilitarea şi restaurarea Gării Regale din Curtea de Argeş. De asemenea, la solicitarea comunităţilor locale din unele localităţi argeşene, am cerut să se asigure fonduri pentru realizarea sau extinderea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în comunele Boţeşti, Poienarii de Argeş şi Valea Iaşului, pentru modernizarea unor drumuri comunale din Ciomăgeşti, Izvoru, Mozăceni, Poiana Lacului, Ştefan cel Mare şi Ţiţeşti şi pentru construirea unei săli de sport în comuna Schitu Goleşti. Propunerile PNL au fost respinse pentru că parlamentarii de la PSD şi ALDE au alte priorităţi decât cele de interes naţional şi pentru că bugetul este construit pe o minciună, iar banii cu care se tot laudă guvernanţii nu există. Amendamentele formulate de mine, de interes major pentru argeşeni, au fost respinse inclusiv cu voturile deputaţilor şi senatorilor PSD şi ALDE care au fost aleşi în judeţul Argeş. Aceştia s-au opus chiar şi propunerii noastre de a asigura bani suficienţi pentru construirea Autostrăzii Piteşti-Sibiu, demonstrând astfel încă o dată că actualii guvernanţi chiar nu vor să construiască prea curând această autostradă.
Un amendament important pe care am reuşit să îl impunem în bugetul pentru acest an a fost cel referitor la creşterea alocaţiei de stat pentru copii, de la 200 la 300 lei/lună pentru copii în vârstă de până la doi ani şi de la 84 la 150 lei/lună pentru copii cu vârste între 2 şi 18 ani. Întrebările şi interpelările adresate membrilor Guvernului şi şefilor unor agenţii şi autorităţi naţionale au avut o tematică legată preponderent de problemele judeţului Argeş (infrastructură, turism, sănătate, învăţământ public, cultură, protecţia mediului etc.), dar au atins şi teme de interes naţional din domeniile economiei, fiscalităţii, sănătăţii, educaţiei, mediului etc. Conţinutul detaliat al materialelor care fac obiectul activităţii mele parlamentare poate fi consultat pe site-ul Camerei Deputaţilor.
În cadrul delegaţiilor comune ale Comisiilor pentru afaceri europene din Camera Deputaţilor şi Senatul României, în perioadele 17-19 iunie 2018 şi 23-25 iunie 2019 am participat la ediţiile a 59-a şi a 61-a ale Reuniunilor plenare ale COSAC (Conferinţa Organelor Specializate în Afaceri Comunitare şi Europene) care au avut loc la Sofia, respectiv la Bucureşti. În acelaşi context, am luat parte la conferinţele desfăşurate la Palatul Parlamentului sub egida SUERD (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării), la alte acţiuni organizate ca urmare a exercitării dimensiunii parlamentare din cadrul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene şi la întâlniri cu delegaţii parlamentare din alte state, care au efectuat vizite oficiale în ţara noastră. Am fost prezent, de asemenea, la evenimentele la care am primit invitaţii din partea Preşedintelui României, ambasadelor, diferitelor instituţii publice, asociaţiilor profesionale etc. Prezenţa mea în teritoriu s-a concretizat prin activităţile desfăşurate în cadrul birourilor parlamentare deschise în municipiile Piteşti, Câmpulung şi Curtea de Argeş, audienţele acordate, participarea la diferite evenimente organizate în localităţile judeţului, întâlnirile cu reprezentanţii unor organizaţii profesionale, vizitele la primării din judeţ, conferinţele de presă susţinute la sediile celor trei birouri parlamentare, participarea la emisiunile posturilor de televiziune locale etc.

Dănuţ Bica, deputat PNL de Argeş

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It