"S-a făcut un pas mic, care nu rezolvă problemele financiare de fond ale societăţilor mijlocii şi mari!"

Aceasta este părerea exprimată de către preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Liberali din Curtea de Argeş. Ing. Liviu Nicolae este unul dintre cei mai aprigi susţinători ai unei reforme fiscale, pe care o socoteşte absolut necesară, prin care să se uşureze operaţiunile fiscale efectuate de firmele mijlocii şi mari. În esenţă, dumnealui susţine necesitatea ca taxele şi impozitele percepute pe local să rămână la sursă, de unde să plece cotele legale pentru bugetul consolidat al statului, şi nu să meargă la judeţ sau la Bucureşti, punând oamenii pe drumuri şi văduvind comunităţile de sume considerabile. De asemenea, a fost partizanul reducerii drastice a birocraţiei, astfel că a salutat cu căldură informaţia publicată în ediţia ziarului nostru din data de 18 iulie despre apariţia Ordinului ministrului Finanţelor 2.425/26.06.2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 548/03.07.2019, conform căruia pentru toate conturile de disponibil deschise pe numele operatorilor economici şi altor entităţi la unităţile trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fişier PDF cu XML ataşat). Acestea urmează să fie semnate cu certificat digital emis de Ministerul Finanţelor Publice, calificat sau cu sigiliu electronic - titular Ministerul Finanţelor Publice - după caz, fără perceperea de comisioane. Instituţiile publice pot vizualiza şi descărca din Sistemul naţional de raportare Forexebug extrasele de cont în format electronic, iar operatorii economici şi alte entităţi le pot vizualiza şi descărca prin intermediul serviciului "Spaţiul Privat Virtual" şi/sau "Depunere declaraţii on-line" existente pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Reprezentanţii legali ai operatorilor economici care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea şi descărcarea extraselor de cont în format electronic vor notifica în scris unitatea trezoreriei statului la care au deschis conturile referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire. Dacă entităţilor de mai sus, cărora li se eliberează extrase de cont în format electronic, le sunt necesare variante pe suport hârtie, acestea vor adresa unităţii trezoreriei statului o cerere scrisă în acest sens, în care vor indica perioada şi conturile pentru care se solicită extrasele respective. Pentru această variantă se percep comisioane la nivelul stabilit prin ordin al ministrului Finanţelor Publice.
"Prin acest extras de cont virtual se rezolvă - să zicem - cam 33% din ceea ce trebuie făcut. Este nevoie de curaj pentru a merge până la capăt cu deschiderea spaţiului virtual pentru toate operaţiunile fiscale efectuate de firmele mijlocii şi mari. În Curtea de Argeş, spre exemplu, din totalul de aproximativ 1.100 firme înregistrate, sunt 19 sau 20 societăţi cu mai mult de 49 angajaţi şi - dacă am informaţia corectă - cam 49 cu un număr de angajaţi de la 1 la 48. Acestea îşi îndeplinesc punctual obligaţiile faţă de buget, aducând plusvaloarea în oraş! La ora actuală, ordinele de plată sunt tot pe suport de hârtie şi trebuie prezentate la Piteşti, cu pierdere de timp, de bani - în costuri suplimentare nejustificate - cu tracasare şi nervi. Consider că ar fi mult mai civilizat şi eficient să se decidă şi eliberarea ordinelor de plată tot pe suport electronic. Randamentul muncii ar creşte pentru toţi factorii implicaţi prin scurtarea timpilor de execuţie. Iar dacă banii ar rămâne la Unitatea Administrativ Teritorială de domiciliu a firmelor despre care vorbeam, bugetul local ar avea sume mai mari la dispoziţie pentru investiţii şi n-ar mai trebui să aştepte - uneori, zadarnic - mila instituţiilor centrale", a concluzionat preşedintele Asociaţiei Oamenilor de Afaceri Liberali din Curtea de Argeş.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It