Deputatul PNL Dănuţ Bica şi-a prezentat raportul de activitate pentru perioada 21 decembrie 2016-31 decembrie 2018

La finalul primilor doi ani de la alegerea mea ca deputat în cadrul Circumscripţiei electorale nr. 3 Argeş, mă simt dator să prezint un raport punctual cu privire la activitatea depusă în perioada 21 decembrie 2016-31 decembrie 2018, deoarece consider că transparenţa reprezintă un principiu care trebuie să fie asumat de către toţi cei care deţin funcţii de demnitate publică. Am fost ales pe lista Partidului Naţional Liberal şi activez în cadrul Grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputaţilor. Sunt membru în trei comisii permanente: Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru afaceri europene şi Comisia de validare. Fac parte din Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei şi din Grupul parlamentar de prietenie cu Irlanda (în care deţin funcţia de secretar).
Activitatea mea parlamentară pentru această perioadă, exprimată în cifre, este următoarea:
- 34 declaraţii politice (dintre care 28 în anul 2018);
- 32 comunicate de presă (31 în 2018);
- 85 propuneri legislative (44 în 2018), din care 3 au fost promulgate legi;
- 127 întrebări şi interpelări adresate membrilor Guvernului şi şefilor unor agenţii şi autorităţi naţionale (82 în 2018);
- 19 moţiuni, dintre care 4 de cenzură şi 15 simple (2 moţiuni de cenzură şi 12 moţiuni simple în 2018).
Declaraţiile politice şi comunicatele de presă au avut, în marea majoritate, rolul de a critica derapajele guvernării PSD-ALDE, semnalând eşecurile înregistrate de aceasta în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor publice (cu intervenţii repetate pe tema Autostrăzii Piteşti-Sibiu), dar şi în domeniile economiei, educaţiei, sănătăţii şi culturii.
Propunerile legislative pe care le-am iniţiat împreună cu alţi colegi parlamentari au acoperit o gamă tematică extrem de largă, urmărind printre altele eliminarea birocraţiei excesive, modernizarea României prin investiţii în educaţie şi cercetare, alocarea a 6,5% din PIB pentru investiţii în infrastructura de transport, încurajarea muncii angajaţilor şi respectarea dreptului pensionarilor la o pensie decentă, descentralizarea administrativă prin alocări financiare corecte (alocarea a 100% din impozitul pe venit şi 80% din redevenţe la nivel local) etc.
Trei dintre aceste propuneri au fost promulgate ca legi: Legea nr. 154/2018 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; Legea nr. 202/2018 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012; Legea nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi-Târgu Mureş, Autostrada Unirii. Celelalte propuneri legislative se află în diverse stadii ale procedurii parlamentare.
Am depus amendamente de interes pentru judeţul Argeş cu ocazia dezbaterii Legilor bugetului de stat pe anii 2017 şi 2018 şi, împreună cu ceilalţi colegi liberali, amendamente diverse proiecte de legi supuse dezbaterii. Dintre acestea doresc să menţionez amendamentele adoptate în cazul Legii energiei electrice şi a gazelor şi Legii offshore.
Întrebările şi interpelările adresate membrilor Guvernului şi şefilor unor agenţii şi autorităţi naţionale au avut o tematică legată preponderent de problemele judeţului Argeş (infrastructură, turism, sănătate, învăţământ public, cultură, protecţia mediului etc.), dar au atins şi teme de interes naţional din domeniile economiei, fiscalităţii, sănătăţii, educaţiei, mediului etc. Conţinutul detaliat al materialelor care fac obiectul activităţii mele parlamentare poate fi consultat pe site-ul Camerei Deputaţilor.
În cadrul delegaţiei Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor, în luna iunie 2018, am participat la cea de a 59-a reuniune plenară a Conferinţei Organelor Specializate Afaceri Comunitare şi Europene (COSAC) care a avut loc la Sofia. Am fost prezent, de asemenea, la evenimentele la care am primit invitaţii din partea Preşedintelui României, ambasadelor, diferitelor instituţii publice, asociaţiilor profesionale etc.
Prezenţa mea în teritoriu s-a concretizat prin activităţile desfăşurate în cadrul celor trei birouri parlamentare deschise în Piteşti, Câmpulung şi Curtea de Argeş, audienţele acordate, participarea la diferite evenimente organizate în localităţile judeţului, întâlnirile cu reprezentanţi ai unor organizaţii profesionale, vizitele la primării din judeţ, conferinţele de presă organizate la sediile celor trei birouri parlamentare, participarea la emisiunile posturilor de televiziune locale etc.

Dănuţ Bica, deputat PNL de Argeş

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It