Suprafaţa de păduri virgine si cvasivirgine a depăşit, în prezent, 21.000 hectare

# Un total de 44.000 hectare beneficiază de un regim de protecţie strictă

Catalogul pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, publicat pe site-ul Ministerului Apelor şi Pădurilor, are înscrisă, la data de 24 octombrie 2018, o suprafaţă de 5.898,92 hectare de păduri virgine şi 15.192,60 ha păduri cvasivirgine. În ultimii doi ani au fost introduse în catalog 3.330 hectare de păduri virgine şi 4.867 hectare de păduri cvasivirgine, iar în următoarele luni această suprafaţă, conform estimărilor făcute de amenajamentele silvice şi de studiile de identificare, se va majora cu circa 4.000 hectare.

Prima ediţie a Catalogului, cea din 6 decembrie 2016, cuprindea o suprafaţă totală de 2.569 hectare de păduri virgine şi 10.325 hectare de păduri cvasivirgine. Prin compararea valorilor se poate observa că în ultimii doi ani a existat o atenţie constantă şi s-au făcut eforturi pentru a completa baza de date care cuprinde pădurile virgine şi cvasivirgine din România. Măsura are ca scop crearea cadrului necesar protejării corespunzătoare a acestor valori naturale.

Conservarea pădurilor virgine şi cvasivirgine din România reprezintă o prioritate pentru Ministerul  Apelor şi Pădurilor. În acest sens, la nivelul autorităţii de stat s-au făcut paşi importanţi în vederea finalizării procesului de identificare şi cartare a pădurilor virgine/cvasivirgine din România, precum şi în direcţia includerii pădurilor calificate în Catalogul Naţional.

Înţelegând importanţa finalizării procesului de identificare a pădurilor virgine şi cavsivirgine din România, Ministerul Apelor şi Pădurilor lucrează la finalizarea caietului de sarcini pentru contractarea unor lucrări de identificare a altor suprafeţe de păduri, forma finală a acestuia fiind dezbătută în cadrul unui grup de lucru în care vor fi invitaţi să participe specialişti relevanţi în problematica pădurilor virgine. Suma alocată, în cuantum de peste 2,5 milioane lei, provine din Fondul de mediu şi este aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 945/2016.

Totodată, Ministerul Apelor şi Pădurilor şi-a exprimat public intenţia de a fi într-un parteneriat permanent, pe această temă, cu societatea civilă. În acest sens, a fost semnat un parteneriat cu WWF DCP România, document prin care Ministerul Apelor şi Pădurilor şi-a asumat public o serie de măsuri care vin în întâmpinarea eforturilor de finalizare a procesului de identificare a tuturor pădurilor virgine şi cvasivirgine din România. Menţionăm faptul că Ministerul Apelor şi Pădurilor este deschis în continuare acestor tipuri de colaborări cu alte entităţi care şi-au propus ca obiect de activitate protejarea pădurilor.

Astfel, pentru prima dată, ministerul a creat posibilitatea prezentării publicului şi în format geografic, a situaţiei pădurilor virgine incluse în catalogul naţional. Distribuţia acestor păduri va putea fi urmărită de cei interesaţi pe site-ul Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Forma prezentată este un prim draft care va fi actualizat periodic luând în calcul şi noile suprafeţe care vor fi incluse în catalogul naţional. Tot în cadrul protocolului, au fost susţinute consultări publice la nivelul gărzilor forestiere, în vederea analizării situaţiei pădurilor virgine din fiecare zonă, la care au fost invitaţi să participe toţi factorii interesaţi (administratori de păduri şi arii protejate, autorităţi, ONG-uri, reprezentanţi a instituţiilor de învăţământ).

La consultările publice au participat peste 80 factori interesaţi, datele obţinute în cadrul întâlnirilor fiind centralizate, în vederea protejării acestor păduri în procesul de avizare a lucrărilor de exploatare. Astfel, se asigură un regim de protecţie pentru aceste păduri până la finalizarea studiilor de fundamentare necesare introducerii lor în Catalogul Naţional.

Până în prezent, în catalogul naţional sunt introduse peste 21.000 hectare de pădure. Pe lângă acestea, alte 17.000 hectare (care nu sunt incluse încă în catalogul naţional), fac parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Peste 4.000 hectare de păduri sunt deja avizate în amenajamentele silvice şi vor fi incluse, în curând, în Catalogul Naţional. În baza consultărilor publice finalizate, alte 23.000 hectare sunt în diferite faze de avizare la autorităţile din teritoriu. În toate aceste suprafeţe, lucrările silvice sunt oprite, iar 44.000 hectare de pădure beneficiază deja de un regim de protecţie strictă.

România se poate mândri cu o tradiţie în ceea ce priveşte grija faţă de pădurile naturale în care omul nu a intervenit, definiţia dată de prof. P. Antonescu, în anul 1908, fiind aceea de "monument natural". În anul 1906, în Bucovina, au început demersurile pentru constituirea Rezervaţiei Codrul Secular Slătioara, pe o suprafaţă de 671,11 ha, ca fiind o "pădure neatinsă de topor". Astăzi, Codrii Seculari de la Slătioara sunt înscrişi în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, urmând a fi introduşi şi în Catalog ca pădure virgină.

Legislaţia din România permite tuturor factorilor cu adevărat interesaţi de pădurile virgine şi cvasivirgine din România să introducă în Catalogul Naţional pădurile identificate de aceştia, în baza elaborării unor studii de fundamentare, în conformitate cu O.M. 2525/2016. O serie de ONG-uri au introdus deja astfel de păduri în Catalogul Naţional.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It