Tabletă de scriitor - MOMENTANUL ŞI STATORNICUL

Noi trăim în momentan, dar nu reuşim întotdeauna să ne dăm seama când acesta trece în statornic. Altfel spus, statornicul este o parte a momentanului care rămâne, dar pe care, de obicei, îl percepem mult mai târziu, după efectele sale benefice.

Ce ne interesează îndeosebi: momentanul sau statornicul? Momentanul este ceea ce trăim, statornicul ceea ce selectăm să păstrăm. Deci răspunsurile la această întrebare vor fi date diferit, în funcţie de structura sufletească a fiecăruia dintre noi. Trăiriştii aleg momentanul, binele din acea clipă, fără să-i intereseze dacă el se schimbă în statornic. Pe când statornicii sunt făuritorii perspectivelor de lungă durată - ei apreciază mai mult ceea ce rămâne, decât ceea ce trece; ei înţeleg că nu pot fi reprezentaţi decât prin ceea ce este bine şi temeinic făcut - o stare pe care o pot percepe şi urmaşii, pe când momentul li se pare a fi prea grăbit - cel pe care-l uităm.

Bine ar fi dacă, asemenea unui plugar destoinic, atunci când întoarce primăvara brazda viitoarelor recolte, cu gândul la belşugul din toamnă, am reuşi să transformăm, în aceeaşi clipă, momentanul în statornic! Dar această trecere nu poate fi făcută decât prin conştientizare şi creaţie.

 

Pin It