Cenaclul "Nicolae Velea" a dedicat întâlnirea din ianuarie lui Mihai Eminescu

Marţi, la Centrul de Cultură şi Arte "George Topîrceanu" s-a desfăşurat întâlnirea lunară a Cenaclului "Nicolae Velea", organizată de managerul Bibliotecii Municipale, ing. Marian Ghiţă. Evenimentul a avut ca temă legăturile de prietenie dintre marele poet Mihai Eminescu şi binecunoscuţii clasici  Caragiale, Creangă şi Slavici. În deschidere, prof. Daniel Dejanu a prezentat publicului iubitor de cultură un referat despre poetul naţional, pe care l-a început cu o poezie a lui Constantin Vărăşcanu, intitulată "Ninge": "Ninge Eminescu peste România/ Ninge Eminescu luminând câmpia..." Ideea principală în jurul căreia s-a structurat discursul a fost aceea că Eminescu este chintesenţa sufletului şi inteligenţei româneşti. Prof. Dejanu a apreciat că în ultimii 2 ani cultura a început să se resusciteze şi a dat exemple concludente din mass-media. Acesta s-a arătat întristat de faptul că municipiul Curtea de Argeş nu are nici măcar un monument dedicat lui Mihai Eminescu, unde oamenii să poată depune o floare în cinstea lui, şi a sugerat ca Biblioteca Municipală să poarte, simbolic, numele marelui poet şi să aibă o expoziţie permanentă eminesciană, care să-i includă operele şi ceea ce s-a scris despre el. 

În continuare, prof. Elena Şerbănescu a vorbit despre prietenia dintre Mihai Eminescu şi Ioan Slavici, arătând cum a evoluat această relaţie de-a lungul timpului şi cum marele poet l-a susţinut şi l-a ajutat cu multă răbdare pe autorul ardelean să debuteze literar şi să înveţe româneşte. 

Despre viaţa, debutul şi parcursul literar al lui Ioan Slavici a vorbit prof. Constantin Voiculescu. Acesta a prezentat universul tematic al operelor scriitorului şi viziunea sa asupra satului românesc din Transilvania. Prof. Voiculescu a explicat că termenul "clasic" înseamnă contemporan tuturor timpurilor, dând ca exemplu tema frecventă din scrierile lui Slavici - patima banului - care rămâne o temă extraordinar de actuală. 

Prof. Cezar Bădescu a punctat cu câteva consideraţii despre viaţa şi opera lui I.L. Caragiale, întemeietorul realismului critic, ale cărui comedii, prin eroii, situaţiile în care sunt puşi aceştia şi limbajul folosit, reprezintă o analiză cuprinzătoare a societăţii româneşti din vremea sa. Totodată, dascălul arefean a vorbit şi despre momentele petrecute de dramaturg în zona de pe lângă oraşul nostru, locuri care l-au şi inspirat să scrie drama "Năpasta". Inspirată de o întâmplare petrecută pe Valea Topologului, la Tigveni, de care a aflat pe când era revizor şcolar, Caragiale a scris-o pe când era găzduit în casa de la Căpăţâneni a întemeietorului Operei Române, George Stephănescu. De reţinut ar fi şi faptul că episodul dedicat lui Eminescu s-a încheiat cu un deosebit moment de flamenco susţinut de prof. Cristian Matei.

Lansare de carte

Partea a doua a întâlnirii a constituit-o lansarea unui volum de poezii semnat de prof. George Baciu şi intitulat "Poeme legănate-n palmă", carte care a apărut la Editura TIPARG, în Colecţia "Galateea" - Geamăna, 2015. Scriitorul este deja la al cincilea volum de poezii şi a promis că va mai lansa încă unul, probabil tot anul acesta. Despre carte au vorbit cu entuziasm profesorii Daniel Dejanu şi Constantin Voiculescu, care au discutat despre lirica reflexivă şi sensibilitatea metafizică a poetului, au prezentat câteva dintre temele abordate de acesta şi au ilustrat cele spuse citind câteva poezii care, spre surprinderea publicului, sunt formate din 4-6 versuri libere şi nu au titlu, ci sunt numerotate. La final, poetul George Baciu şi-a prezentat volumul ca fiind o colecţie de bliţuri, în care a concentrat ideile despre realitate, folosindu-se de simboluri cu un înalt grad de abstractizare. Prin forma şi structura abordate, poeziile sale au reprezentat o noutate absolută pentru majoritatea celor prezenţi în sală. Autorul George Baciu ne-a declarat că a fost uimit să afle că unii dintre elevii săi au trimis mesaje de dragoste citând din versurile pe care le-a compus.

În încheiere, cei interesaţi de acest gen de poezie au putut achiziţiona cartea şi au primit autografe de la autor. Printre cei prezenţi la întâlnirea cenaclului s-au numărat prof. Florica Popa, Nicolae Moisescu, Aurelia Corbeanu, Dana Diaconescu, fostul judecător Nora Tache, managerul C.C.A., Simona Hirică, preotul Ioan Cionca şi alţii.

 

Pin It