Ion Rodoş a dat replica pentru Columna lui Traian: războaiele daco-romane sculptate pe şapte linguri!

Sâmbătă, începând cu ora 11.00, la Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" din Piteşti se va lansa proiectul de suflet românesc intitulat "Războaiele daco-romane pe şapte linguri" - poveste dăltuită în lemn de meşterul popular Ion Rodoş, din Nucşoara. Este vorba despre 7 linguri confecţionate din lemn, în care au fost încrustate scene din conflictele-armate din anii 100 d.Hr., derulate între daci şi cotropitorii romani, pe teritoriul ţării noastre. Legenda lingurilor se constituie sub forma unei broşuri explicative, de 50 pagini, care a fost concepută de prof. dr. George Baciu, cel care are rolul de consultant ştiinţific în cadrul evenimentului, iar de editarea acesteia s-a ocupat cunoscutul George Rotaru. Curatorii momentului vor fi prof. dr. Octavian Mihail Sachelarie, directorul instituţiei-gazdă şi prof. dr. Sorin Mazilescu, de la Universitatea din Piteşti. Despre maestrul Rodoş, acesta din urmă spune: "... este meşterul înzestrat de Dumnezeu cu un talent desăvârşit: sculptura. Piesele care ies din mâna lui sunt adevărate opere de artă. O muncă migăloasă, dar satisfacţia izbândei este deasupra oricărui sacrificiu!" La rândul său, sculptorul din Nucşoara a dezvăluit despre sine: "De mic copil, tatăl meu lucra şiţă, făcea nişte cuci care se puneau pe moţul din vârful casei şi lucra cu scule de lucrat în lemn: avea cuţitoaie, scoabe, cuţit de tăiat, iar tata-mare, tatăl lu’ maică-mea, a fost unul dintre cei mai renumiţi dogari de pe Valea Râului Doamnei, Nică Culea îi zicea lui porecla, Vasile îl spunea numele de familie. Ne duceam copiii fiind pe-acolo, ne jucam cu talajul, dam cu rindeaua şi-aşa am prins dragoste de lemn, de când mă ştiu!"
De ce a fost aleasă lingura? Ei bine, Ion Rodoş ştia bine că acest obiect a stat la baza estetizării alimentaţiei, fiind "primul element de civilizaţie şi, totodată, de cultură". Iată explicaţia oferită în prefaţa cărţii: "Oamenii o foloseau încă din Paelolitic (n.r.- lingura) şi o construiau din bucăţi de lemn sau din cochilii de scoici. Chiar termenii folosiţi pentru a desemna obiectul indica materialul din care era făcut: <<spon>> pentru zona de nord a Europei însemna lemn, iar <<cochlea>> pentru partea de sud însemna scoică. În plus, lingurile mai erau făcute şi din fildeş, os, ceramică şi, în Evul Mediu, din metale preţioase, pentru a reliefa bogăţia nobililor. Romanii au fost primii care au rafinat design-ul tacâmului, imaginând două modele: o lingură ovală (similară celei de azi) şi una rotundă şi mai adâncă (strămoşul polonicului). Odată cu descoperirea aliajului de cositor şi plumb, lingurile au devenit accesibile tuturor. Lingura din lemn este aceea care arată, în inventica omenirii, faptul că apariţia ei a dat încărcătură culturală activităţii alimentare, făcând primul pas către civilizaţie. Lingura are dublă semnificaţie: una materială, reprezentată de căuş (serveşte la hrănire), iar a doua spirituală (coada) pe care se pun diverse simboluri".
Revenind la proiect, lingurile meşterului Ion Rodoş au lăsat la o parte semnificaţia materială şi au păstrat-o numai pe aceea spirituală, ele povestind în şapte episoade confruntările dintre daci şi romani, în urma cărora Dacia a fost transformată în provincie romană. Iată şi ce înfăţişează fiecare obiect parte: 1 - armata romană trecând Dunărea pe un pod de vase (anul 101); 2 - o secvenţă din primul război daco-roman, bătălia de la Tapae; 3 - construcţia drumurilor, episod din activităţile ce vizau transformarea teritoriilor cucerite în teritorii aparţinând imperiului roman; 4 - o imagine din al doilea război daco-roman (105-106); 5 - un episod din asediul Sarmizegetusei; 6 - scena sinuciderii lui Decebal; 7 - un episod în care dacii, supravieţuitorii celor două războaie daco-romane, sunt luaţi prizonieri de către învingători. Mai multe detalii, însă, veţi afla dacă veţi lua parte la evenimentul de sâmbătă, când veţi avea ocazia să vedeţi pe viu frumoasele linguri atinse cu har de mâinile meşterului Ion Rodoş!

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It