ISTORII NECUNOSCUTE: Stăneşti - 512 ani de la prima atestare documentară

Localitatea aşezată la nord-est de Curtea de Argeş, pe valea Râului Doamnei pare a avea o vechime mai mare decât cea dovedită prin documentele oficiale descoperite până în prezent. Oricum, cea mai veche atestare datează din 19 iunie 1502 şi este un zapis emis de Cancelaria Domnească a Voievodului Radu cel Mare (1495-1508), care viza o proprietate. Prin el li se întărea fraţilor Mogoş şi Nanciu stăpânirea asupra moşiei lui Alăman, din Stăneşti, care "le era veche şi dreaptă ocină". Cei doi fraţi cumpăraseră şi "partea lui Manea Vulparu din amintita ocină cu 1.000 aspri încă din zilele părintelui domniei mele, Vlad Călugărul". De remarcat ar fi faptul că Mogoş şi Nanciu erau denumiţi "slugi domneşti", ceea ce în epocă era similar cu ranguri de boieri sau cel puţin de boiernaşi la Curtea Domnească de la Târgovişte. Să mai notăm că Vlad Călugărul era unul dintre bastarzii lui Vlad Dracul şi frate vitreg cu Vlad Ţepeş, la al cărui tron a fost pretendent. După moartea lui Ţepeş a reuşit să urce de două ori pe tronul Ţării Româneşti (septembrie-noiembrie 1481, respectiv aprilie 1482-septembrie 1495, atunci când a decedat, fiind înmormântat la Mănăstirea Glavacioc şi urmat la tron de amintitul său fiu, Radu).

 

 

 

Pin It