Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
joi 30 martie 2023 18:04

Valea Danului: Aviz favorabil pentru noi dotări aduse școlii din comună!

 

Printre investițiile finanțate prin Planul Național de Reformă și Reziliență (PNRR) se află și cea privind „Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementare”, cuprinzând proiecte ce vor primi bani prin Componenta C15: Educație.

Astfel, în cadrul apelului competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” a aplicat și Primăria Valea Danului, întrucât pot beneficia de finanțare toate tipurile de unități administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, sectoare ale Municipiului București și județe), instituțiile de învățământ superior de stat care au înființate în cadrul lor unități de învățământ preuniversitar, precum și statele majore ale categoriilor de forțe/comandamente de armă, în cadrul cărora sunt înființate și funcționează unități de învățământ preuniversitar.

Toate cele 5 tipuri de investiții (dotarea cu mobilier a sălilor de clasă, echiparea cu materiale și echipamente didactice a laboratoarelor și cabinetelor școlare, achiziționarea de echipamente informatice necesare procesului didactic, dotarea laboratoarelor de informatică și echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic) vor sprijini sistemul de educație în vederea asigurării unui proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Pe 24 februarie, către UAT Valea Danului a fost comunicat avizul favorabil în ceea ce privește documentația înaintată deja de către echipa care s-a ocupat de aplicarea la acest proiect. Primarul Vasile Preda ne-a anunțat cu bucurie că lucrurile merg în direcția cea bună, ceea ce nu poate fi decât un mare câștig pentru elevii de la Școala Gimnazială din localitate.

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 10 lei, pe trei luni 28 de lei, pe șase luni 54 de lei, iar pe un an 100 de lei.