Bani pentru UAT-uri pentru asigurarea plăţilor către antreprenori la contractele prin PNDL

# Valea Danului a primit 709.569,09 lei, iar Muşăteşti, 289.078,33 lei

Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale, prin ministrul Ion Ştefan, consideră o prioritate achitarea facturilor către constructorii angajaţi în lucrări prin PNDL. În acest sens, ca urmare a aprobării H.G. nr. 767/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) - etapele I şi II, în data de 5 noiembrie au fost transferate către beneficiarii contractelor multianuale sume în valoare totală de 400 de milioane de lei pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate pentru 528 de obiective de investiţii, finanţate prin PNDL, în cadrul celor două etape. Ţinând cont de faptul că nevoia de finanţare în cadrul PNDL I şi II depăşeşte suma prevederilor bugetare actuale, conducerea ministerului îşi exprimă preocuparea pentru identificarea tuturor soluţiilor prin care să fie înlăturat riscul ca solicitările de plată emise de către beneficiarii PNDL să nu fie onorate în cel mai scurt timp şi, astfel, va iniţia în continuare demersurile necesare suplimentării bugetului alocat în anul 2019. În judeţul Argeş, următoarele UAT-uri au primit sume pentru achitarea datoriilor: Bogaţi, 184.959,06 lei; Godeni, 253.610,57 lei; Vedea, 260.392,42 lei; Stâlpeni, 434.421,54 lei; Oarja, 1.128.871,71 lei; Săpata, 1.418.312,19 lei; Muşăteşti, 289.078,33 lei; Buzoeşti, 1.639.010,09 lei; Cocu, 1.266.349,54 lei; Leordeni, 643.187,54 lei; Berevoeşti, 1.354.460,78 lei şi Valea Danului, 709.569,09 lei.
"După cum am mai spus, prioritatea numărul 1 a mandatului meu o reprezintă plata tuturor facturilor restante pe PNDL I şi II, astfel încât să asigurăm sumele necesare UAT-urilor pentru plata facturilor către constructori. Sunt deja întârzieri serioase, iar în multe locuri, aceştia părăsesc lucrările în prag de iarnă. Necesarul pentru achitarea facturilor restante şi a plăţilor ce urmează a fi făcute până la sfârşitul anului este de aproximativ 1 miliard de lei, iar prima mea decizie de ministru a fost să dăm aceşti bani către UAT-uri. Asigur, deopotrivă, UAT-urile, dar şi constructorii, că ministerul va achita cât de repede posibil toate lucrările realizate în beneficiul cetăţeanului român!", a afirmat Ion Ştefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
PNDL, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013, actualizată, este cel mai important program multianual de finanţare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finanţare multianuale încheiate între minister şi beneficiarii obiectivelor de investiţii. În cadrul celor două etape ale PNDL, listele obiectivelor de investiţii şi sumele alocate acestora sunt publice şi pot fi consultate accesând pagina de internet a ministerului, secţiunea "Lucrări Publice", Programul Naţional de Dezvoltare Locală, rubrica "Obiectivele de investiţii", iar transferurile lunare sunt publicate în secţiunea "Plăţi".

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It