Ordinea de zi a şedinţei de legislativ de la Valea Iaşului

Primarul Nicolae Barbu a convocat pentru joi, începând de la orele 14.00, şedinţa ordinară a Consiliului Local din luna octombrie. Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte:
1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei "de îndată" din data de 23 septembrie 2019.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30 septembrie 2019.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare pentru consilierii locali şi delegaţii săteşti ai Consiliului Local Valea Iaşului, judeţul Argeş.
4. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea punerii la dispoziţia echipei mobile cu rol în prevenirea şi combaterea violenţei domestice la nivelul Comunei Valea Iaşului, înfiinţată prin HCL nr. 11/ 31.01.2019, a unui mijloc de transport în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege.
5. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea prelungirii valabilităţii preţului la apă şi canalizare în comuna Valea Iaşului, judeţul Argeş, cu 90 de zile.
6. Proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019.
7. Proiect de hotărâre referitor la achiziţia de calendare cu imagini ce conţin obiective şi locuri din comuna Valea Iaşului, judeţul Argeş, agende şi pixuri personalizate.
8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea extinderii reţelei de energie electrică în punctul str. Perişor, sat Mustăţeşti, comuna Valea Iaşului, judeţul Argeş.
9. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea programului şi traseului microbuzului de transport şcolar pentru elevii din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Valea Iaşului, judeţul Argeş, precum şi a staţiilor de îmbarcare/debarcare elevi.
10. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Ogranigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Iaşului, judeţul Argeş.
11. Rapoarte, informări, cereri, petiţii, întrebări şi interpelări.
Toate proiectele de hotărâre au fost iniţiate de către primarul Nicolae Barbu. Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze amendamente de fond sau de formă. Avizele întocmite de comisii cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse. Avizele întocmite sunt prezentate secretarului comunei Valea Iaşului, Nicolae Stoicescu, acela care asigură transmiterea acestora către consilierii locali cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It