Valea Iaşului - S-au stabilit muncile ce vor fi prestate în folosul comunităţii de către persoanele condamnate!

Consilierii locali au aprobat la sfârşitul lunii august un proiect de hotărâre propus de către primarul Nicolae Barbu, prin care au stabilit domeniile în care vor acţiona persoanele care au primit hotărâri judecătoreşti care le obligă să presteze munci în folosul comunităţii. Şeful administraţiei publice locale a precizat că în această categorie pot intra şi datornicii care au primit astfel de sentinţe şi a insistat pe necesitatea stabilirii domeniilor în care vor lucra, în conformitate cu pregătirea fiecăruia, fără a exclude şi muncile necalificate - atunci când este nevoie. În acest context, viceprimarul Cristian Enescu le-a reamintit că la Valea Iaşului au executat astfel de pedepse şi oameni cu pregătire superioară şi a pledat pentru aprobarea proiectului de hotărâre întocmit în conformitate cu prevederile legii ce ţineau de protecţia muncii şi nu numai. În raportul de specialitate întocmit pentru susţinerea respectivului proiect erau propuse domenii diverse de servicii publice de prestat, ca şi locurile unde erau solicitate. Astfel se specificau: curăţenia şi întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor, spaţiilor verzi, aleilor pietonale şi a drumurilor publice; efectuarea unor lucrări de amenajare care nu presupun muncă unor persoane calificate, precum curăţirea rigolelor şi a şanţurilor de scurgere a apelor rezultate din ploi sau zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinişurilor şi a altor gunoaie; decolmatarea şanţurilor drumurilor, a rigolelor şi canalelor de preluare a apelor situate în domeniul public sau privat al comunei; deszăpezirea drumurilor, a trotuarelor şi a căilor de acces spre instituţiile publice locale; alte activităţi în folosul grădiniţelor, şcolilor, căminelor culturale sau altor aşezăminte socio-culturale şi religioase.
Aleşii locali n-au avut comentarii faţă de proiectul de hotărâre şi nici propuneri de completare, dar au ridicat alte probleme care nu erau rupte de context. Astfel, Constantin Ştefănescu (ALDE) a reamintit vechea sa preocupare vizând executarea datornicilor şi s-a interesat care ar fi valoarea sumelor de recuperat de la aceştia, dar şi demersurile intreprinse în acest sens. Prezent la şedinţă, contabilul Mihail Bărbulescu i-a spus că ar fi vorba despre 39.580 lei şi a fost completat de către secretarul primăriei, Nicolae Stoicescu, prin informaţia că ar mai fi câteva persoane insolvabile datornice pentru care se întocmesc dosare ce vor fi înaintate Justiţiei cu cererea de obţinere mandat de executare a muncilor în folosul comunităţii, fără de care nu se poate acţiona împotriva lor. "Neîncasarea datoriilor ne generează pierderi în ceea ce priveşte acordarea sumelor pentru echilibrarea bugetului local. Tocmai de aceea trebuie să facem eforturi pentru stingerea datoriilor contribuabililor", a precizat primarul Barbu. Votul pe proiectul de hotărâre a fost unanim pentru!

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It