ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE - PRIMĂRIA CURTEA DE ARGEŞ

Municipiul Curtea de Argeş organizează la sediul său din Bulevardul Basarabilor, nr. 99, pe data de 19 iulie 2019, ora 10.00, licitaţie publică cu strigare pentru închirierea platoului din faţa Sălii de Sport pe perioada Zilelor Municipiului, 10-15 august. Platoul ce se închiriază are o suprafaţă de 3.000 mp, preţul de pornire este de 0,5 lei/mp/zi, iar pasul de licitaţie de 0,1 lei, ofertantul având obligaţia asigurării scenei, a programului artistic, a activităţilor de comerţ, alimentaţie publică, parc de distracţii, târg al meşterilor populari, conform Caietului de Sarcini. Caietul de Sarcini poate fi studiat şi procurat de la sediul Primăriei, camera 12.
Taxa de licitaţie este de 100 lei, iar garanţia de 1.000 lei şi vor fi depuse la casieria primăriei. Participanţii la licitaţie vor depune o cerere până pe data de 18 iulie, ora 12.00, la Registratura Primăriei, însoţită de:
- copie a certificatului de înmatriculare a agentului economic şi o copie a actului de identitate al reprezentantului;
- certificat fiscal care să ateste că nu are datorii la bugetul consolidat al statului, precum şi la bugetul local de domiciliu;
- dovada achitării taxei de participare şi a garanţiei;
- angajament scris de respectare în totalitate a prevederilor din Caietul de Sarcini.
În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în fiecare zi de vineri din săptămânile următoare, până la data desfăşurării evenimentului.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. nr. 0248/721033, int. 166 sau la sediul Primăriei, camera 12.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It