Matematica şi carnea de porc atârnă greu, ca pământul... - Inventarul bunurilor municipiului s-a completat cu 674 mp teren

La punctul 5 al ordinii de zi a şedinţei Consiliului Local Curtea de Argeş din data de 21 decembrie 2018 a figurat un proiect de hotărâre prin care Inventarul bunurilor din domeniul privat al municipiului s-a completat cu o suprafaţă de 674 mp. Potrivit referatului întocmit de Adriana Ciorbaru, şeful Biroului Comercial şi de Administrare a Domeniului Public şi Privat, în fapt este vorba de un teren de formă triunghiulară, situat la est de strada Vlad Ţepeş - punct Colonie. Acesta este înconjurat la est şi sud de proprietatea Elenei Cremenescu şi a fost identificat ca nefăcând parte din Inventarul bunurilor aparţinând municipiului. Vecina şi-a exprimat dorinţa de a regulariza forma proprietăţii pe care o deţine printr-un schimb de teren cu administraţia municipală, în suprafaţă egală. Valoarea acestuia a fost stabilită la suma de 6.740 lei, conform Metodologiei de evaluare a activelor fixe corporale neînregistrate, aprobată prin HCL nr. 72/2018 şi modificate prin HCL nr. 132/2018.
Prima problemă a fost semnalată de către consilierul Ionel Păunescu, atunci când a remarcat pe documentele sale lipsa semnăturii prin care secretarul primăriei dădea girul corectitudinii legislative a schimbului prin care avea să se completeze acel inventar al bunurilor din domenul privat al municpiului. Dumnealui a fost însă liniştit de către Radu Chirca prin asigurarea că dăduse viza de legalitate, dar că - foarte probabil - nu ieşise la xerox pe documentele aflate în posesia sa. Mădălin Marinescu a vrut să ştie mai întâi ce se va face cu suprafaţa respectivă şi a primit un răspuns cam în doi peri de la primarul Constantin Panţurescu: "Schimbăm un dreptunghi pe un triunghi!" Liberalul n-a renunţat: "Acolo e şi un cimitir. Am putea să-l ajustăm noi?.." Răspunsul primarului a fost scurt şi categoric negativ.
Atunci şi-a intrat în rol consilierul ALDE Gheorghe Molea. Directorul Şcolii Gimnaziale "Mircea cel Bătrân" este profesor de Matematică şi are în spate o carieră respectabilă, care i-a adus în timp şi calitatea de inspector de specialitate în cadrul IŞJ Argeş. Dumnealui a remarcat faptul că pe desenul din schiţa pe care o avea în documentaţia proprie, terenul părea să fie de forma unui triunghi dreptunghic cu catetele de 30,40 m şi 45,08 m. "Păi, dacă-i aşa, nu are cum să fie ipotenuza de 60 m şi nici aria, dacă respectăm regulile şi legile Matematicii!" (În desen, ipotenuza era de 59,15 m). "Bun, şi atunci cât este?", l-a chestionat scurt primarul ca pe un elev scos la lecţie. "Păi, să calculăăăm..." În dispută a intrat şi Mădălin Marinescu şi a început o luptă pe legile Matematicii întreruptă de Adriana Ciorbaru, care i-a lămurit că suprafaţa reiese din cadastrul realizat după punctele din stabilite din satelit. "Dom'ne, eu merg pe exactitate!", a precizat prof. Molea, iar Ionel Păunescu a propus - în glumă, desigur! - să se deplaseze toţi imediat la faţa locului, ca să vadă ce şi cum. "Facem schimbul pe baza cadastrului!", a recomandat primarul Panţurescu. Convinşi că, la urma urmei, legile Matematicii nu se pot aplica ad literam pe terenurile ce prezintă destule iregularităţi, consilierii locali au votat în unanimitate pentru schimbul de teren şi completarea Inventariului bunurilor din domeniul privar al municipiului Curtea de Argeş.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It