Se vor înlocui conductele de alimentare cu apă din zona centrală a Curţii de Argeş

În ultima şedinţă de legislativ municipal din 2018, consilierii locali au aprobat în unanimitate proiectul privind realizarea obiectivului de investiţii din proiectul Reabilitare reţea de apă - Zona centrală, care - conform Devizului General întocmit potrivit H.G. nr. 907/2016 - are costuri totale de 10.396.781,21 lei (TVA inclus). U.A.T.M. Curtea de Argeş va depune un proiect de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, intitulat "Dezvoltarea unui sistem de transport modern accesibil şi durabil în municipiu", care include reamenajarea trotuarelor şi realizarea unor piste pentru ciclişti. Aşa cum era şi normal în astfel de situaţii s-a comandat şi s-a executat un Studiu de Fezabilitate. Din constatările făcute de către proiectant, majoritatea conductelor de alimentare cu apă din zona centrală a Oraşului Regal sunt vechi de zeci de ani şi, implicit, degradate. Având în vedere posibilitatea realizării acelui proiect de infrastructură pietonală şi realitatea deselor deranjamente înregistrate la alimentarea cu apă a consumatorilor din centrul municipiului şi zonele adiacente, se impune schimbarea acestor reţele care se află pe traseul propus. Decizia este una logică şi a fost luată pentru a se evita eventualele intervenţii în caz de deranjamente la conductele de alimentare cu apă, deoarece acestea ar genera costuri foarte mari la reparaţiile stradale. În consecinţă, s-a întocmit Documentaţia de de Avizare a Lucrărilor de intervenţie, care cuprinde şi străzile pe care se vor înlocui conductele de alimentare cu apă, după cum urmează: 1) strada Victoriei cu cele adiacente - 1 Mai şi Ştefan cel Mare; 2) strada Negru Vodă cu adiacentele - Dumitru Norocea, Tudor Vladimirescu, Dumbrava, Viorelelor, Armand Călinescu şi Traian; 3) Bulevardul Basarabilor cu străzile adiacente - Sân Nicoară, Episcop Ghenadie, Victor Ştefănescu, Matei Basarab, Mihai Bravu, Pompieri, Banu Mărăcine, Neagoe Vodă, Posada şi Episcop Nichita; 4) strada Eroilor cu adiacentele Constantin Dobrescu-Argeş şi 1 Decembrie 1918.
Lungimea totală a conductelor care urmează să fie înlocuite este de 16.522 m (16,522 km), numărul căminelor de vane este de 58, iar termenul de execuţie de 24 luni (2 ani de zile). Să sperăm că în proiect se vor prevede şi se vor realiza puncte de întrerupere a apei de la vane de distribuţie, astfel încât să se poată lucra la rezolvarea deranjamentelor fără a lăsa fără apă tot oraşul sau cartiere întregi, ci strict zonele afectate de defecţiune.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It