S-a aprobat modificarea Statului de funcţii la D.A.S. Curtea de Argeş

La ultima şedinţă de consiliu din luna octombrie, pe ordinea de a zi a fost trecut şi un proiect prin care se propunea modificarea Statului de funcţii la D.A.S. Curtea de Argeş. În urma analizei considerentelor care au stat la baza acestei solicitări, propunerea a fost aprobată în unanimitate. Luând în considerare adresa cu numărul 24978/10.09.2018 prin care G.P.P. "O lume minunată" Curtea de Argeş informa că nu mai poate asigura hrana pentru copiii din cadrul Centrului de Creşă Posada din pricina personalului insuficient, întrucât numărul de beneficiari a crescut în anul şcolar 2018-2019 la 30, astfel că raportul adult/copil a ajuns la 1/11 şi a depăşit limita prevăzută în cadrul legal, s-au cerut următoarele modificări în scopul asigurării unor servicii de calitate în domeniul asistenţei sociale: transformarea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector/I/asistent, din cadrul Compartimentului Strategii, programe şi relaţia cu ONG-uri, în funcţia publică de execuţie de inspector/I/superior; transformarea funcţiei contractuale de execuţie de referent de specialitate/S/-debutant, din cadrul Compartimentului Registratură, relaţii cu publicul, în funcţia contractuală de execuţie de referent/M/-debutant; înfiinţarea a două funcţii contractuale de infirmier/G/, în cadrul Centrului "Creşa Posada". În cadrul şedinţei, Mariana Moise, şefa D.A.S., a oferit lămuriri şi a răspuns întrebărilor venite din partea aleşilor locali, astfel că propunerile au primit aviz favorabil exact în forma în care au fost înaintate de către aceasta. Trebuie să ştiţi că, potrivit metodologiei de funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, "Numărul copiilor la grupa de antepreşcolari este în medie de 7, dar nu mai puţini de 5 şi nu mai mulţi de 9". Totodată, raportul adult/copil este următorul: sugari (grupa mică) - 1 adult/4 copii, medie de 7 copii/grupă; 1-2 ani (grupa mijlocie) - 1 adult/5 copii, medie de 9 copii/grupă; 2-3 ani (grupa mare) - 1 adult/6 copii, medie de 9 copii/grupă.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It