După ce metodă vor fi calculate mediile fără teze în acest an şcolar?...

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a explicat zilele trecute cum vor fi calculate mediile elevilor fără a fi luate în considerare tezele care au fost eliminate din acest an şcolar. Soluţia ar fi rotunjirea mediei aritmetice a notelor obţinute prin evaluarea continuă, la cel mai apropiat număr întreg. "Ca urmare a situaţiei desfăşurării activităţilor educaţionale în mediul online, am decis, prin consultare la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ca în anul şcolar 2020-2021 să nu se susţină teze, ca formă de evaluare sumativă, media semestrială urmând a se calcula prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor obţinute prin evaluarea continuă, la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se va face în favoarea elevului", a explicat Monica Anisie. Aceasta a mai detaliat aspecte privind eliminarea tezei din categoria modalităţilor de evaluare sumativă, procedură care are în vedere atât asigurarea echităţii evaluării, la nivel naţional, pentru toţi elevii, cât şi păstrarea motivaţiei pentru învăţare şi creşterea randamentului şcolar printr-un proces continuu de evaluare. "Evaluarea formativă joacă un rol cheie în susţinerea progresului elevilor în timpul procesului de predare-învăţare. În evaluarea formativă, accentul este pus pe feedback, pe susţinerea învăţării continue, conţinând, prin modalităţile de realizare, şi pârghii pentru asigurarea stării de bine a elevului în relaţie cu şcoala. De altfel, experienţa sistemelor educaţionale europene, în context pandemic, a scos în evidenţă necesitatea creşterii procentului evaluării de tip formativ care poate stimula învăţarea elevilor şi, implicit, reducerea procentului evaluărilor de tip sumativ - teste, probe de evaluare, o formă specifică de evaluare sumativă care este cunoscută în România, la final de semestru, teza. Astfel, profesorii se vor concentra pe evaluările formative (continue) şi sumative curente (la final de unitate de învăţare). În urma acestor evaluări, cadrele didactice vor oferi feedback fiecărui elev în parte cu privire la progresul în învăţare şi performanţele obţinute, ghidând copiii cu modalităţi de învăţare prin care să ajungă la rezultate mai bune - acolo unde este cazul", a precizat ministrul. Modalitatea în care se va realiza această evaluare va fi decisă de fiecare cadru didactic. Practicile de evaluare sumativă vor fi reorientate de la o centrare pe conţinut, la o centrare pe competenţe, evidenţiind triada ştiu – pot – sunt, valorificând o varietate de metode de evaluare (de exemplu, proiectul, portofoliul). "Dacă exigenţele lumii contemporane vizează un curriculum centrat pe competenţe, atunci evaluarea - atât cea formativă, cât şi cea sumativă - trebuie să se concentreze pe măsurarea şi aprecierea acestor competenţe", a mai transmis Anisie.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It