Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 31 iulie 2020

MAREA PUBLICITATE 

Anunţ important Trustul de Presă ARGEŞ EXPRES

Având în vedere decretarea stării de alertă la nivelul întregii ţări, cu măsurile adiacente prevăzute legal, Redacţia ARGEŞ EXPRES aduce la cunoştinţa clienţilor, colaboratorilor şi concitadinilor următoarele:

- suntem în continuare la dispoziţia cetăţenilor şi colaboratorilor în condiţiile restricţionării dialogurilor directe, pentru protecţia sănătăţii comunităţii, astfel că vom ţine legătura telefonic (0248/722368), prin e-mail şi pe contul oficial de Facebook al ziarului - https://www.facebook.com/ArgesExpresOficial/;

- anunţurile ce necesită publicare le primim pe adresele de e-mail: argesexpres@yahoo.com şi argesexpresoficial@gmail.com, însoţite de date de identificare fiscală, de precizarea perioadelor în care trebuie să apară şi de un număr de contact.

Vă mulţumim pentru înţelegerea ce permite continuarea bunei colaborări!

A.E.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ:

n Lucrători tâmplărie PVC şi mobilă.
n Muncitori calificaţi în construcţii.
n Personal aprovizionare construcţii.

Relaţii suplimentare la tel. 0724.635.724.

ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
În atenţia tuturor abonaţilor S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Conducerea societăţii informează utilizatorii serviciului de apă şi canalizare că în perioada 01.07.2020-30.09.2020 vor avea loc citiri de regularizare a consumului de apă pe raza municipiului Curtea de Argeş.

Abonaţii la apă şi canalizare au obligaţia de a permite accesul salariaţilor S.C. AQUATERM AG 98 S.A. pentru a citi apometrele şi pentru efectuarea de verificări la branşamentele de apă.

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4, lit. c, din Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată şi republicată, constituie contravenţie şi se sancţioneaza cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii.

Pentru siguranţa cetăţenilor, pentru a nu permite accesul persoanelor neautorizate, informăm abonaţii S.C. AQUATERM AG 98 S.A. că salariaţii societăţii deţin legitimaţii de serviciu şi veste personalizate cu numele firmei.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi sprijin!

Director general, Claudia Mihăilescu

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ (tel. 0248/721033) şi S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. (tel. 0248/723201) vă informează că aveţi obligaţia să deţineţi contract de salubrizare şi:

1. SĂ COLECTAŢI SELECTIV DEŞEURILE RECICLABILE (hârtie-carton, PET-uri şi plastic, sticlă şi metal).

2. SĂ COLECTAŢI DEŞEURILE BIODEGRADABILE (fructe, legume, frunze, iarbă, paie, crengi şi ramuri, rumeguş, alimente vechi, filtre de cafea etc.) ÎN UNITATEA INDIVIDUALĂ DE COMPOST PE CARE O PRIMIŢI GRATUIT. 

Operatorul S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. va colecta:

- DEŞEURILE RECICLABILE DE LA CASE - GRATUIT, SĂPTĂMÂNAL, ÎN ZIUA DE VINERI.
- DEŞEURILE MENAJERE DE LA CASE - SĂPTĂMÂNAL, CONFORM CONTRACTULUI.

În cazul în care deşeurile reciclabile nu sunt colectate selectiv, TARIFUL PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE VA CREŞTE!

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA

ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR

Prin prezenta, S.C. AQUATERM AG'98 S.A. vă comunică faptul că în baza Avizului nr. 615057 emis de A.N.R.S.C. Bucureşti şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeş nr. 60/2019, preţul la apa potabilă se majorează, după cum urmează: de la 3,81 lei mc (fără TVA) şi 4,15 lei mc (cu TVA), la 4,44 lei mc (fără TVA) şi 4,84 lei mc (cu TVA). Tarifele se aplică începând cu data de 01.01.2020.

Director General, Claudia Mihăilescu

ANUNŢ

Primăria Municipiului Curtea de Argeş informează cetăţenii de pe raza localităţii că se pot debarasa, fără plată, de deşeurile voluminoase din locuinţă (mobilă, saltele etc.), textile, lemn, ambalaje, baterii, D.E.E.E.-uri, la centrul situat pe str. Rm. Vâlcea - Clădire Obor, la intrarea în Târgul Săptămânal, în fiecare vineri, între orele 09.00-12.00.

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA
  

ANUNŢ PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

Operatorul de salubritate Financiar Urban informează utilizatorii persoane fizice/juridice/instituţii publice din zona municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe că au obligaţia precolectării selective a deşeurilor. Rugăm utilizatorii să depoziteze deşeurile, selectiv, în locaţiile special amenajate, şi conform inscripţionărilor cu denumirea deşeurilor aflate pe containere, întrucât conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia de a respecta semnificaţia acestora.

# ATENŢIE: În aceste containere nu se depozitează gunoiul menajer!!!

La gospodăriile individuale din municipiul Curtea de Argeş se vor colecta selectiv deşeurile reciclabile, în sacii distribuiţi de Operatorul de salubritate Financiar Urban, conform graficelor comunicate.

Anunţ dezbatere publică - Primăria Municipiului Curtea de Argeş

 

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria Municipiului Curtea de Argeş propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea Procedurii de anulare a accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Curtea de Argeş.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul instituţiei la adresa: www.primariacurteadearges.ro şi la sediul acesteia.

Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte entităţi pot trimite în scris propuneri sau sugestii cu privire la proiectul de hotărâre la sediul Primăriei Curtea de Argeş - Biroul Registratură, sau în format electronic pe adresa de e-mail: primariacurteadearges@yahoo.com, până la data de 03.08.2020.

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU 

ANUNŢ DE INFORMARE S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Informăm utilizatorii din municipiul Curtea de Argeş şi din comuna Băiculeşti că, în baza Regulamentului propriu al servicului de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Curtea de Argeş şi din comuna Băiculeşti, a Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 29N/1993, a Hotărârii nr. 61/2020 a Consiliului Local Curtea de Argeş, Hotărârilor nr. 21 şi 22/2020 emise de Consiliul Local Băiculeşti şi a contractelor încheiate cu S.C. AQUATERM AG 98 SA, începând cu luna august 2020, în lunile în care nu se declară indexul autocitit sau nu se face citire de regularizare, societatea va factura o cantitate de 6,3 mc apă potabilă/lună (şi canal aferent, unde există şi canalizare), urmând ca într-un termen de maxim 6 luni să se facă regularizarea consumului.

Cantitatea de 6,3 mc reprezintă cantitatea estimată de apă potabilă consumată de către o persoană într-o lună, potrivit normativului 29N/1993, iar măsura vine în sprijinul utilizatorilor care nu-şi declară lunar indexul şi care la regularizare constată că au de plată o cantitate foarte mare.

Reamintim abonaţilor care locuiesc la bloc că, potrivit contractelor încheiate cu S.C. AQUATERM AG 98 S.A., au obligaţia de a declara lunar indexul apometrelor.

Indexul autocitit se poate declara de luni până vineri, de la 07.30 la 17.30, atât la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Negru Vodă, nr. 4, telefonic, la următoarele numere de telefon: 0725.444.111; 0725.777.444 sau prin e-mail, la următoarea adresă: aquaterm@xnet.ro.

Informăm abonaţii care locuiesc la case că pot comunica lunar indexul autocitit în aceeaşi modalitate ca şi abonaţii de la blocuri.

Plata facturilor se poate face astfel:

l Numerar, la casieria S.C. AQUATERM AG 98 S.R.L.;

l Online, în conturile:

- RO86 BRDE 030S V065 2818 0300, BRD;
- RO57 BTRL RONC RT0V 0790 0901, Banca Transilvania.

Director general, Claudia Mihăilescu

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

S.C. EUROCOM EXPANSION S.A. 
- firmă cu vechime de 28 ani - 
ANGAJEAZĂ:

- mecanic întreţinere;
- mecanic auto;
- sudor;
- lăcătuş mecanic.

Se oferă condiţii deosebite de lucru şi de salarizare!
Relaţii suplimentare la tel. 0756.132.048.

 

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

S.C. NORTHMETAL, cu peste 20 de ani de experienţă 
în industria de componente auto, 

angajează:

l INGINERI de proces/produs - absolvenţi şi proaspăt absolvenţi de facultate.

l ECONOMIŞTI - absolvenţi şi proaspăt absolvenţi de facultate.

l ELECTRICIENI de întreţinere şi reparaţii.

l SUDORI (în inox, aluminiu, oţel).

l STIVUITORIŞTI.

l MATRIŢERI, STRUNGARI, FREZORI.

l VOPSITORI.

l MUNCITORI NECALIFICAŢI.

Oferim:

n Salariu de bază motivant.

n Tichete de masă în valoare de 17,5 lei/zi.

n Primă de Paşte, Primă de Crăciun, Primă de Vacanţă.

n Plată dublă pentru orele suplimentare şi de weekend.

n Alte bonusuri materiale şi drepturi, conform contractului.

n Concediu de odihnă până la 32 zile/an, în funcţie de vechime.

n Echipament de protecţie şi de lucru.

n Respectarea integrală a legislaţiei muncii.

Relaţii la sediul societăţii - Curtea de Argeş, str. Valea Iaşului nr. 150 sau la telefon 0248/724052, 0752.333.619. C.V.-urile se pot depune pe adresa de e-mail: angela.andrei@gic.ro sau direct la sediu.

Vă aşteptăm în echipa noastră!

# Karina Style Salon îşi măreşte echipa! Se caută persoane în vederea angajării pentru servicii de frizerie-coafor. Relaţii suplimentare la telefon 0757797371. 

# Angajez muncitor necalificat în domeniul tâmplărie şi mobilier. Relaţii la tel. 0749.134.568. 

# Cabana Pârâul Capra angajează urgent, în condiţii avantajoase, cameriste şi ajutor de bucătar. Relaţii suplimentare la telefon 0741080225.

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

AGRODEVELOPMENT, societate comercială cu sediul în comuna Băiculeşti, strada Principală nr. 59, ANGAJEAZĂ URGENT ELECTRICIANCV-urile se primesc la sediul societăţii.

(ch. 9049/23.07.2020) 

# Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice. 

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

Firmă ce oferă servicii de curăţenie angajează personal, în condiţii deosebite de lucru şi salarizare! Sună la 0746.097.577 şi nu rata şansa de a face parte dintr-o echipă 100% profesionistă!!!

ANUNŢ IMPORTANT: Dacă vă udaţi grădinile cu furtunul, 
alţi cetăţeni vor rămâne fără apă de băut şi de spălat! 

Conducerea S.C. AQUATERM S.A. apelează la înţelegerea abonaţilor la sistemul de alimentare cu apă să nu mai ude grădinile, deoarece s-a ajuns în situaţia în care lichidul vital nu mai ajunge în toate gospodăriile. Este vorba despre cele situate în zonele mai înalte ale oraşului, dar şi despre cele din comuna Băiculeşti. Consumul excesiv de apă depăşeşte la ora actuală capacitatea de distribuţie a instalaţiilor noastre. 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

MICA PUBLICITATE

APARTAMENTE

Proprietar, vând apartament ultracentral în Curtea de Argeş (B-dul Basarabilor, lângă Primărie), 2 camere transformate în 3 (bucătăria mărită şi transformată în cameră), 55 mp, etaj 2/2, centrală termică, termopan, renovat integral (totul nou), acces la boxă individuală, posibilitate parcare în spatele blocului, preţ 44.000 de euro. Tel. 0731.992.226 şi 0754.055.523. (b.f. nr. 000001/20.05.2020).
# Vând apartament două camere, etaj 1, situat în zona Cuza Vodă. Dispune de centrală termică proprie, faianţă, gresie, parchet, balcon închis, este utilat şi mobilat. Relaţii suplimentare la tel. 0758.175.370. (r)
# Vând apartament cu 2 camere, mobilat, decomandat, situat la etajul I al unui bloc din zona centrală din Curtea de Argeş, dispunând de garaj şi boxă (la subsol). Preţ în lei, informaţii suplimentare la nr. de tel. 0248/727645 sau 0727282862. (T).
# Vând apartament cu 3 camere, situat la etajul I al unui bloc de pe strada Banu Mărăcine (vizavi de clădirea Finanţelor Publice). Relaţii la nr. de tel. 0728119420.
# Vând apartament 3 camere, confort I, decomandat, situat la etajul IV, zonă ultracentrală în Curtea de Argeş. Apartamentul se vinde complet utilat şi mobilat + loc de parcare. Imobilul cuprinde: living, 2 dormitoare, 2 băi, bucătărie, 2 spaţii depozitare, balcon închis. Preţ 55.000 euro, negociabil. Tel. 0762204409. (r)
# Vând apartament decomandat, cu multiple îmbunătăţiri, în suprafaţă de 84 mp, situat la etajul I al unui bloc din zona Ivancea (deasupra sediului BRD), având patru camere, două băi şi un balcon. Relaţii la nr. de tel. 0723612302.

ÎNCHIRIERI
Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere, mobilat şi dispunând de toate utilităţile, situat la etajul 3 al unui bloc de lângă Hotelul Posada, cu vedere spre Bulevardul Basarabilor. Se preferă familie sau cuplu serios! Chiria lunară este de 200 euro. Tel. 0722582224.
# Închirez apartament cu 3 camere, proaspăt zugrăvit, mobilat şi utilat, situat la etajul intermediar al unui bloc din zona centrală, lângă sediul Primăriei Curtea de Argeş. Relaţii la tel. nr. 077020694.
# Ofer spre închiriere apartament cu 4 camere situat în zonă centrală din Curtea de Argeş (Bulevardul Basarabilor), complet echipat, dispunând de C.T. proprie. Se preferă familie sau cuplu serios! Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745034300. (Ab).
# Caut să închiriez apartament cu 3 camere sau casă în zona străzii Albeşti, din cartierul de nord al municipiului Curtea de Argeş. Tel. 0733373888.
# Închiriez garsonieră complet mobilată şi utilată, situată în zona Progresu, din Curtea de Argeş. Relaţii la tel. 0762526837.
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Posada din Curtea de Argeş, pentru 180 euro lunar, negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745062420. (r).
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere mobilat, dispunând de toate utilităţile, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş. Preţ 270 euro lunar, negociabil. Informaţii la nr. de tel. 0752887198. (T)
TERENURI
# Ofer spre vânzare 1.210 mp teren intravilan cu casă bătrânească, împomat şi cadastrat, situat în apropierea Bisericii Băiculeşti. Preţ super-avantajos: 30.000 lei, nenegociabil! Tel. 0745.855.460. (Ab.)
Proprietar, vând 2.900 mp teren intravilan construibil, poziţie centrală în Curtea de Argeş, situat pe strada Progresului. Dispune de toate utilităţile, destinaţie rezidenţială, pretabil pentru ansamblu de case. Relaţii la nr. de tel. 0724248064.
# Vând teren intravilan în suprafaţă de 2.200 mp, dispunând de utilităţi (apă şi curent electric), situat în spatele Pensiunii Mara, din Băiculeşti-Argeş. Preţ negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0726014626. (Ab.).
# Vând teren în suprafaţă de 760 mp, situat într-o zonă foarte frumoasă de pe strada Poştei din Curtea de Argeş, la preţul de 23 euro/mp. Tel. 0741016246. (T).

# Vând teren pentru construcţii situat în zonă foarte frumoasă din vecinătatea Supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş. Relaţii la tel 0741016246. (T)
# Vând teren cu deschidere la strada Poştei din Curtea de Argeş, dispunând de toate utilităţile în casă. Relaţii la nr. de tel. 0749497678. (Ab.).
DIVERSE
# Vând cazan pentru încălzire ORLAN SUPER, 40 KW, cu gazeificare, folosit doar o iarnă, unic proprietar, factură, Certificat de calitate, carte tehnică, împreună cu vas de expansiune, boiler Ariston, coş evacuare din inox, pereţi dubli (interior vată de sticlă), lg. 8 ml, 7.000 lei, negociabil. Tel. 0722582224.
# Angajez muncitor necalificat în domeniul tâmplărie şi mobilier. Relaţii la tel. 0749.134.568. (Ab.)
# Ofer spre vânzare casă în suprafaţă de 80 mp, dispunând de toate utilităţile, inclusiv C.T. şi cablu TV, cu terenul aferent împomat, în suprafaţă de 7.053 mp, situată în satul Rudeni, comuna Şuici. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0747362910. (r)
# Vând în condiţii avantajoase pensiune cu 6 camere dispunând de toate dotările, inclusiv terasă exterioară, situată la Valea Iaşului, pe DN 73C, Curtea de Argeş-Câmpulung. Preţ 120.000 euro. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0744994449. (Ab.).

Propunere Business

Preluare Complex, care cuprinde 2 spaţii comerciale, 4-6 camere în regim hotelier, o sală de mese, locuri de parcare, spaţii de joacă, foişor, grătar etc. Cele două spaţii comerciale stradale au câte 60 mp fiecare, cameră video, acces maşini, grup sanitar etc. Cele 6 camere (2 duble şi 4 de câte 3 paturi) au intrări separate, grup sanitar, TV, frigider, Wi-Fi etc. Sala de mese este dotată cu frigider, congelator, sobă etc. Adresa: strada Victoriei, nr. 35B, Curtea de Argeş, telefon: 0744525607, site: victoriei35b.ro, Facebook: https://www.facebook.com/CazareVictoriei35B/photos/a.283138242251053/283138275584383/?type=3&theater.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It