CJSU: MĂSURI LIMITARE RĂSPÂNDIRE VIRUS SARS-CoV-2

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş
Hotărârea nr. 26 din data de 28.07.2020

Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 1309 din 21 iulie 2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
- adresa Direcţiei de Sănătate Publică Argeş nr. 19656 din 28 iulie 2020 înregistrată la Instituţia Prefectului - judeţul Argeş sub nr. 15821/28.07.2020;
- prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind managementul situaţiilor de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28.07.2020, ora 10.00 a luat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se desemnează domnul dr. Costin Ştefan, medic diabetolog, şeful Secţiei Medicină Internă II de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti ca medic coordonator transfer pacienţi COVID-19 pozitivi şi evidenţă disponibilitate paturi în unităţi spitaliceşti pentru pacienţi suspecţi/confirmaţi COVID-19.

Art. 2. Se desemnează spaţiul situat în municipiul Piteşti, B-dul Eroilor nr. 26-28, judeţul Argeş ca secţie externă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti.

Art. 3. În condiţiile manifestării unei tendinţe crescătoare a ratei de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei din judeţul Argeş, se dispun următoarele măsuri cu aplicabilitate imediată:

3.1. Administratorii societăţilor comerciale care organizează evenimente private (nunţi, botezuri, aniversări şi alte asemenea) vor proceda la reducerea duratei evenimentului până la ora 22.00, de luni până vineri şi ora 23.00, în zilele de sâmbătă şi duminică, asigurând (prin personalul de deservire) monitorizarea permanentă a respectării de către participanţii la evenimente a măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii. În cadrul acestor evenimente sunt interzise interacţiunile fizice de tip joc, dans în grupuri compacte de persoane care nu locuiesc la aceeaşi adresă.

3.2. Programul activităţilor comerciale de tip fast-food, drive-in, jocuri de noroc, case de pariuri, cazinouri se va reduce până la ora 22.00, în cursul săptămânii şi ora 23.00, în zilele de sâmbătă şi duminică, administratorii spaţiilor în care se desfăşoară aceste activităţi asigurând monitorizarea permanentă a respectării de către personalul de deservire şi de către clienţi a măsurilor de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii.

3.3. Conducătorii instituţiilor publice din judeţul Argeş vor proceda la adaptarea programului de lucru şi a modului de desfăşurare a activităţii specifice în vederea asigurării măsurilor de distanţare fizică a persoanelor şi a măsurilor de limitare a virusului SARS-CoV-2, potrivit legii, precum şi la limitarea la maximum a accesului publicului în instituţii.

3.4. (1) Autorităţile administraţiei publice vor asigura aducerea la cunoştinţa tuturor operatorilor economici prin mijloacele de informare avute la dispoziţie a obligativităţii respectării de către aceştia a condiţiilor dispuse la avizarea desfăşurării activităţii lor, precum şi în legătură cu măsurile de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii, sub sancţiunea efectului de suspendare a activităţii pe o perioadă de 14 zile.    

        (2) În cazul nerespectării obligaţiilor menţionate, autorităţile publice locale vor lua, de îndată, măsura suspendării temporare a autorizaţiei de funcţionare a agentului economic, la solicitarea organelor constatatoare a nerespectării legii.

3.5. În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, se recomandă desfăşurarea activităţilor religioase în aer liber.

Art. 4. Direcţia de Sănătate Publică Argeş, Consiliul Judeţean Argeş şi Crucea Roşie Română - Filiala Argeş vor înfiinţa un serviciu de tip call center, pe bază de voluntariat, în sprijinul cetăţenilor care doresc să se adreseze autorităţilor pentru informaţii legate de pandemia de COVID-19 şi în scopul colectării datelor necesare întocmirii anchetelor epidemiologice.

Art. 5. Începând cu data de 30 iulie 2020 se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie de către toate persoanele aflate pe raza administrativ-teritorială a judeţului Argeş începând cu vârsta de peste 5 ani, în spaţii închise şi deschise, pentru grupuri mai mari de două persoane care nu locuiesc la aceeaşi adresă.

Art. 6. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş va comunica prezenta hotărâre tuturor entităţilor responsabile cu aducerea sa la îndeplinire, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

            (2) Conducătorii instituţiilor/entităţilor publice din judeţul Argeş vor asigura punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei hotărâri, în caz contrar intrând sub incidenţa sancţiunilor prevăzute de lege.

Preşedinte CJSU,
Prefect Emanuel SOARE

Vicepreşedinte CJSU,
preşedinte Consiliul Judeţean Argeş,
Constantin Dan Manu

Vicepreşedinte CJSU,
inspector şef ISU Argeş,
lt. col. Bogdan Olar

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It