MOMENTE CENTENARE LA COLEGIUL NAŢIONAL "VLAICU VODĂ"

Vineri, legendara Cetate a Basarabilor şi-a încrustat în voluminosul tom de istorie încă un moment epocal - pentru generaţia contemporană - şi emblematic pentru cei ce vor urma după noi. Pentru prima oară în cea dintâi capitală a Ţării Româneşti, o instituţie de învăţământ a celebrat un secol de existenţă!... Dar, dincolo de însemnătatea propriu-zisă a durabilităţii în faţa trecerii atâtor zeci de ani, pentru Colegiul Naţional "Vlaicu Vodă" Centenarul reprezintă dovada faptului că, în ciuda unui trecut tumultuos, cu schimbări şi prefaceri ce au presupus inclusiv întreruperea activităţii pentru 12 ani (în perioada 1933-1945), această unitate şcolară şi-a slujit cu demnitate şi credinţă misiunea sacră de educare şi formare profesională a mii de tineri care i-au trecut pragul în calitate de elevi. De la înfiinţarea sa sub numele "Gimnaziul de Stat Mixt" (1 octombrie 1919, prin Ordinul 125104 emis de Ministerul Instrucţiunii de la acea vreme) şi până la actualul statut de Colegiu Naţional avându-l ca patron spiritual pe Vladislav I (domn al Ţării Româneşti între 1364 şi cca. 1377), dascălii - prin dăruire, devotament, pricepere şi pasiune - şi elevii - prin ambiţie, seriozitate, muncă şi perseverenţă - au contribuit, cu har, de-a lungul celor 10 decenii, la dezvoltarea, consolidarea şi afirmarea instituţiei până ce a căpătat strălucirea şi prestigiul naţional (şi chiar internaţional) de care se bucură în prezent şi pe care cei de-acum au grijă să-l păstreze cu sfinţenie, preţuind efortul înaintaşilor.

Un liceu care a dat 4 academicieni

Ziua cea mare a fost aşteptată cu nespusă emoţie de către toţi cei implicaţi, mai ales că pregătirile pentru acest eveniment unic au început încă din luna martie. Dar nu doar colectivul actual de dascăli şi elevi a trecut prin clipe de nelinişte şi nerăbdare, ci şi foştii profesori sau unii dintre foştii elevi, invitaţi să ia parte la activităţile festive dedicate Centenarului, au fost încercaţi de aceste stări specifice care s-au resimţit cel mai abitir în cadrul ceremoniei de dezvelire a plăcii aniversare. Întâlnirea atâtor generaţii de cadre didactice cu foşti elevi ajunşi, la rândul lor, adulţi valoroşi, pregătiţi temeinic, care activează cu succes atât în domenii ştiinţifice, cât şi umaniste, a fost de-a dreptul un moment de vibrantă profunzime a trăirilor, încununat cu dulci nostalgii generate de rememorarea episoadelor petrecute împreună în această unitate de învăţământ.

Chiar dacă ploaia rece şi apăsătoare de toamnă nu s-a sinchisit de activitatea programată pentru desfăşurare afară, directorul liceului, prof. Ştefana Florea, a ales să ia drept semn de belşug acest mic incovenient, exprimându-şi năzuinţa pentru o promovabilitate absolută la următoarea sesiune de Bacalaureat. După un Te Deum oficiat de către preoţii Nicolae Mărgăritescu şi Florentin Ungurenuş, în prezenţa a sute de participanţi (printre care s-au numărat şi clase întregi de actuali elevi, dar şi oficialităţi), s-a dat citire mesajului de binecuvântare transmis de către ÎPS Calinic, care a cuprins şi următoarea concluzie la ceas aniversar: "Colegiul Naţional <<Vlaicu Vodă>> este un simbol al educaţiei şi culturii argeşene, care a dovedit de-a lungul vremii că investiţia cea mai importantă pentru viitor este învăţătura. La 100 de ani de la înfiinţare, acesta rămâne un liceu mare, mereu tânăr şi dinamic, cu proiecte de anvergură naţională menite să demonstreze că, acolo unde există credinţă şi nădejde împletită cu ştiinţă şi determinare, orice este posibil!".

Primarul Constantin Panţurescu a continuat cu un scurt istoric al învăţământului argeşean, după care a adăugat: "Este o mare bucurie pentru noi toţi să sărbătorim astăzi principala şcoală a oraşului nostru! La 100 de ani de existenţă, prin munca profesorilor şi a elevilor, deopotrivă, a acumulat un palmares impresionant de rezultate şcolare propriu-zise, dar şi de premii la concursuri naţionale şi internaţionale, participări la proiecte de anvergură... Printre miile de absolvenţi putem găsi nume mari, din toate domeniile, de la ştiinţă şi cultură la viaţa economică şi cea politică, profesori şi cercetători, scriitori şi artişti plastici, ingineri, economişti, grade militare înalte, medici, diplomaţi, sportivi de performanţă, mulţi chiar cu funcţii de conducere prin diferite instituţii. Doresc să subliniez că patru dintre absolvenţii acestui liceu sunt membri ai Academiei Române! Nu cred că sunt multe şcoli în ţara asta care se pot mândri cu 4 absolvenţi academicieni în viaţă... O frumoasă confirmare a prestigiului acestei unităţi este şi oferirea Crucii Casei Regale a României, prin decizia Custodelui Coroanei, fapt care dă o şi mai mare greutate statutului de Oraş Regal pe care-l are Curtea de Argeş!"

Ultima intervenţie i-a aparţinut inspectorului şcolar general, prof. Dumitru Tudosoiu, care a menţionat: "Mă alătur şi eu gândurilor bune rostite astăzi, în acest loc... O sută de ani este un număr cu rezonanţă, care înseamnă muncă, străduinţă şi un timp în care generaţii şi generaţii de copii au păşit pe porţile şcolii şi au devenit, după cei 4 ani de studiu, valori cu care ne mândrim! Cu toţii ne simţim onoraţi pentru acest moment şi ne dorim multe alte secole de realizări. De la viitorii colegi avem aşteptări să ducă mai departe prestigiul acestui liceu şi să meţină ştacheta de unitate de învăţământ de elită, care se poate oricând întrece cu altele din Piteşti, din Câmpulung şi chiar din ţară! Iar promovabilitatea de 100% la Bacalaureat este foarte aproape de realizare, fiindcă sunteţi în top în fiecare an şi aveţi performanţe extraordinare!"

Momentul s-a încheiat cu dezvelirea plăcii aniversare, în aplauzele frenetice ale participanţilor. Clipe minunate de poveşti şi întâlniri emoţionante cu lacrimi, au urmat în Sala de sport din incinta liceului, acolo unde oaspeţii au fost poftiţi la gustări dulci şi au avut ocazia să depene amintiri...

Scurt istoric

Cea de-a doua parte a manifestărilor dedicate ceremoniei de marcare a Centenarului s-a derulat la Centrul de Cultură şi Arte "George Topîrceanu", acolo unde, în faţa sălii arhipline, a fost prezentată monografia Colegiului Naţional "Vlaicu Vodă", activitate urmată de un bogat program artistic oferit de elevi din cadrul instituţiei. În calitate de moderator, directorul Ştefana Florea a trecut în revistă, pe scurt, istoricul unităţii pe care o administrează, informaţie de interes, pe care o redăm şi noi: "La un an de la marele act istoric al constituirii României Mari, la 1 octombrie 1919 lua fiinţă <<Gimnaziul de Stat Mixt>>, ca o necesitate socială, la cererea locuitorilor oraşului Curtea de Argeş. Din 1947, gimnaziul mixt s-a tranformat în liceu, iar până în prezent, instituţia noastră de învăţământ a evoluat astfel: Liceu de 8 clase (1947-1948); Şcoală medie (1948-1953); Şcoală medie de 10 ani (1953-1957); Şcoală medie de 11 ani (1957-1965); Liceul de 12 ani (1965-1970); Liceul teoretic (1970-1978); Liceul de matematică-fizică (1978-1982); Liceul industrial energetic (1982-1990); Liceul teoretic (1990-2000); Colegiul Naţional <<Vlaicu Vodă>> (2000-prezent)". Tot în anul 2000, când unitatea sărbătorită câştiga statutul de colegiu, regretatul profesor Al.Th. Ionescu, împreună cu prof. dr. Ileana Popescu şi prof. Costel Gheorghe au ales sloganul care să definească şi, totodată, să motiveze generaţiile prezente şi viitoare: "Competenţă. Perseverenţă. Performanţă".

Cartea de identitate a C.N.V.V.

Monografia liceului cuprinde, în cele aproape 400 de pagini, tot ce s-a putut afla despre metamorfozele prin care a trecut de-a lungul timpului această unitate de învăţământ, atât din nevoia de rememorare, cât şi din necesitatea unei "cărţi de istorie a liceului", un document care să-i autentifice existenţa, reuşitele şi performanţa!... Şi, dacă tot vorbim despre performanţă, este momentul să-i amintim pe cei 4 AŞI care ne reprezintă în cadrul Academiei Române: Dumitru Mihalache (n. 24 iunie 1948, Vâlcelele), doctor în Fizică; Gheorghe Păun (n. 6 decembrie 1950, Cicăneşti), matematician, scriitor, publicist, editor de cărţi de cultură matematică şi jocuri logice, animator cultural; Vasile Tonoiu (n. 3 februarie 1941, Corbeni), doctor în Filosofie; Dragoş Vinereanu (n. 14 iulie 1966, Piteşti), medic cardiolog. Trebuie precizat că, în ţară, media este de aproximativ 4 academicieni pe judeţ, ori, la noi, 4 sunt numai de pe băncile C.N.V.V., ceea ce este - iată - o dovadă de netăgăduit a performanţei, instituţia egalând, singură, o medie judeţeană! La marea sărbătoare de la Curtea de Argeş au fost prezenţi doi dintre aceştia, respectiv Gheorghe Păun şi Dumitru Mihalache. Primul, singurul, de altfel, care a rămas în Oraşul Regal, a luat rolul de moderator al lansării monografiei şi a prezentat cartea, de la idee, trecând prin întregul proces de cercetare, apoi de sponsorizare şi, în final, ajungând la detaliile legate de tipărire. Întrucât este necesar un material amplu pentru a spicui din informaţiile preţioase cuprinse în carte, vom rezerva în acest scop, separat, o prezentare în altă ediţie a ziarului nostru, rezumându-ne acum la prezentarea faptelor din ziua centenară. Redăm, însă, un fragment cu referinţă la monografie din expunerea acad. Păun: "Nicio lucrare de genul acesta nu poate fi completă! Este vorba, în primul rând, despre profesorii şcolii şi despre absolvenţii ei. Într-un secol se adună sute de profesori şi mii de elevi, mulţi dintre ei cu istorii personale memorabile, cu evoluţii profesionale şi rezultate care ar merita consemnate. Greu spre imposibil de adunat între copertele unei monografii o asemenea informaţie dispersată, nesistematizată şi poate chiar pierdută. S-a dorit prezentarea pe scurt a personalităţilor validate deja de instituţii şi uniuni profesionale (...) Să primim această carte ca pe un dar, ca pe o dioramă spre adolescenţa tuturor colegilor noştri de-a lungul acestui secol!... Monografia a fost realizată ca urmare a unei colaborări între Muzeul Judeţean Argeş şi Asociaţia Culturală Curtea de Argeş, care editeză şi Revista <<Curtea de la Argeş>>, cu sprijinul a numeroşi sponsori, foşti elevi ai liceului (...)".

Spectacol artistic original

Programul artistic oferit în continuarea manifestărilor a cuprins, în primă instanţă, intonarea Imnului şcolii de către Corul colegiului dirijat de prof. Robert Sima (versuri - prof. Dumitru Enache, muzica - prof. Gelu Ciuculescu şi Gabriela Şaramet). Eleva Mihaela Iosif (XI C) a interpretat Balada populară "Meşterul Manole", iar apoi a fost jucată piesa de teatru "Timp infinit" (scenariu şi regie - prof. Carmen Mănescu, asistenţă de regie - prof. Elena Marica şi Mădălina Roşca). Solistul Vlad Marcu (XII E) a interpretat melodia "Tenerife Sea", iar Georgiana Baciu, absolventă în promoţia 2017, a cântat "My number one". Nu putea lipsi o suită de dansuri populare, din recuzita Ansamblului "Posada", în a cărei deschidere a evoluat vocal Liviu Badea (X F). Tot de la X F, solista Isabela Căldăraru a dat glas melodiei "Viaţă, viaţă, floare scumpă".

Cam aceasta ar fi, în linii mari, cronica unei aniversări centenare, prima de acest fel din urbea noastră. Întrucât generaţiile trecute şi-au făcut partea lor, ne exprimăm convingerea că şi cele viitoare vor avea fiecare câte un dar, câte un har, câte o valoare care, şlefuite cu acelaşi devotament de dascălii actuali şi care vor mai fi, vor contribui mai departe la gloria Colegiului Naţional "Vlaicu Vodă". Le dorim tuturor multă sănătate, succes şi drag de învăţătură!

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It