S-a modificat legea revoluţionarilor

Guvernul a aprobat, miercuri, o ordonanţă care modifică legea revoluţionarilor, în sensul că îi repune în plată pe răniţii fără grad de invaliditate şi reţinuţii la Revoluţia din 1989, dar fără să intervină  asupra condiţiei de obţinere a noului certificat de revoluţionar. Obiectul principal al actului normativ îl constituie reintroducerea în plată, începând cu luna ianuarie 2015, a persoanelor care au calitatea de "luptător rănit fără grad de invaliditate" şi de "luptător reţinut" şi care vor beneficia de o indemnizaţie reparatorie lunară în sumă de 2.020 de lei. Începând cu anul 2016, toate categoriile de persoane vizate de Legea recunoştiinţei pentru victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, vor beneficia de o indemnizaţie reparatorie lunară în coeficient de 1,10, calculată pe baza coeficientului de multiplicare aplicată câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferentă anului pentru care se face plata.

 

 

Pin It