Se depun actele pentru pensia de urmaş

Elevii şi studenţii care au obţinut până acum pensie de urmaş trebuie să depună la Casa Judeţeană de Pensii Argeş adeverinţe pentru a prezenta dovada continuării studiilor.Cei care nu prezintă actul doveditor vor fi suspendaţi de la încasarea veniturilor. Adeverinţa trebuie însoţită de un cupon de pensie şi de copia actului de identitate al copilului urmaş sau al tutorelui, acolo unde este cazul. Cei care au vârsta peste 16 ani şi care urmează o formă de învăţământ (liceu zi/seral sau şcoala postliceală), trebuie să prezinte adeverinţa eliberată după începerea anului şcolar pe care o vor trebui să o depună până la sfârşitul lunii în curs. Studenţii trebuie să prezinte şi ei o adeverinţa care va putea fi depusă până la 6 octombrie 2014. În adeverinţe trebuie să se facă referire la forma de învăţământ (zi, seral sau IDD). 

 

 

Pin It