Valea Iaşului: Rectificare pozitivă de buget

Primarul Nicolae Barbu a convocat zilele trecute o şedinţă extraordinară a legislativului local pentru rezolvarea unor probleme administrative presante. Deşi ordinea de zi a fost destul de încărcată, proiectele de hotărâre propuse au fost aprobate cu majoritate de voturi, după formularea unor mici observaţii. Singurul absent dintre aleşii locali a fost Marius Constantin Bărbulescu. Rectificarea de buget a fost în sumă de 138.000 lei, din care 80.000 au fost bani proveniţi din colectarea suplimentară a veniturilor proprii, iar restul au venit pentru acoperirea costurilor funcţionării învăţământului local. Banii din veniturile suplimentareau fost dirijaţi spre acoperirea unor cheltuieli materiale, după cum urmează: finalizarea extinderii canalizării în ambele sisteme (Mustăţeşti-Valea Uleului, respectiv Valea Iaşului) - 15.000 lei; studii topografice şi geo pentru unele drumuri comunale - 30.000 lei; finalizarea lucrărilor la alimentarea cu apă din satul Borovineşti - 20.000 lei; construirea dispensarului uman de la Valea Iaşului - 15.000 lei. Totodată, consilierii locali au aprobat caietul de sarcini şi componenţa comisiei de licitaţie pentru contractarea împrumutului bancar de 3 milioane lei, aprobat deja de legislativul local; stabilirea taxelor de branşare a gospodăriilor localnicilor la reţelele de alimentare cu apă, în sumă de câte 100 lei. Totodată, la acest punct s-a mai aprobat şi realizarea unor extinderi la reţeaua de apă de la Borovineşti, care va fi în curând total funcţională. Consilierii locali au mai aprobat executarea unei benzi de asfalt suplimentare de 1m pe lungimea de 2,7 km pe drumul Ungureni-Borovineşti, astfel încât carosabilul să aibă o lăţime de 4m. De asemenea, s-a aprobat construirea unui canal de captare şi dirijare a apei pluviale în zona viitorului Centru de Informare turistică, precum şi organizarea unei manifestări cultural-sportive de şah, intitulată "Cupa Reîntregirii", cu ocazia Zilei Germaniei. Aceasta este la a doua ediţie şi se va realiza în colaborare cu Asociaţia Română de Tineret "Muntenia", din Piteşti. În sfârşit, s-au dat şi acorduri de principiu pentru achiziţionarea unui teren în suprafaţă de 200 mp la Valea Uleului pentru amplasarea unui bazin de apă, respectiv pentru derularea procedurilor legale pentru parcelarea în vederea scoaterii la vânzare prin licitaţie publică a suprafeţei de 14.862 mp teren din intravilanul comunei, situată pe izlazul comunal de la Valea Uleului. "Aici trebuie precizat faptul că în zonă se va amenaja un teren de fotbal şi un drum de acces care va lega cătunul La Brazi, din satul Mustăţeşti, de satul Valea Uleului", a precizat primarul Nicolae Barbu.

 

 

 

 

Pin It