Egalitatea de şanse

ITM Argeş anunţă că în perioada imediat următoare va avea loc Campania Naţională privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi. Aceasta are ca scop verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.202/2002, republicată, care reglementează măsurile legale pentru promovarea egalităţii în domeniul muncii şi defineşte termeni ca: egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, discriminare pe criteriu de sex, discriminarea directă, indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală, plată egală pentru muncă de valoare egală, acţiuni pozitive sau discriminare multiplă. Obiectivele vizate de campanie sunt creşterea prin prevenţie a gradului de conştientizare a angajatorilor asupra obligaţiilor pe care le au pentru promovarea şi respectarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă, cât şi a angajaţilor asupra drepturilor lor, care decurg din lege pe aceeaşi temă.

 

 

 

 

 

 

Pin It