Noul Regulement de funcţionare al şcolilor stabileşte: părinţii vor fi amendaţi pentru absenţele copiilor!

Ministerul Educaţiei a pus în discuţie Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în care se stabileşte că şcolile vor încheia un contract educaţional cu părinţii, prin care vor fi stabilite drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. Mai exact este vorba despre obligaţia părintelui de a-l responsabiliza pe copil că nu trebuie să chiulească. În caz contrar, pentru neîndeplinirea acestei obligaţii, vor fi sancţionaţi. 

 

Muncă în folosul comunităţii sau 1.000 de lei amendă pentru absenţe!

 

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice prevede introducerea contractului educaţional între unităţile de învăţământ preuniversitar şi părinţi. În regulament se subliniază că părintele are obligaţia să asigure frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi să ia măsuri pentru şcolarizarea acestuia până la finalizarea studiilor. În caz contrar, aceştia pot fi amendaţi cu sume cuprinse între 100 de lei şi 1.000 de lei sau pot fi obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii. 

Modelul contractului educaţional va fi particularizat la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar, prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor. Contractul va fi valabil pe toată perioada de şcolarizare, iar eventualele modificări se vor putea face printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi, care se va ataşa contractului educaţional. 

 

 

Acces în şcoli doar în anumite condiţii!

 

Părinţii au dreptul să se intereseze numai despre situaţia propriului copil, iar pentru a cunoaşte evoluţia copilului, părintele trebuie să ia legătura cu dirigintele şi prezenţa lui va fi consemnată în caietul profesorului cu nume, dată şi semnătură. 

Referitor la bunurile din patrimoniul şcolii pe care elevul le distruge, răspunzător material este părintele. 

În plus a fost restricţionat şi accesul în incinta unităţii de învăţământ, care va fi permis doar dacă părintele a fost solicitat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ preuniversitar, desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice, depune o cerere sau un alt document la secretariat, ori dacă participă la întâlnirea lunară cu dirigintele clasei. În plus, consiliul de administraţie are obligaţia să stabilească accesul părinţilor în unităţile de învăţământ preuniversitar şi pentru alte situaţii. 

Potrivit documentului, părintele mai are dreptul şi să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ preuniversitar unde va studia copilul şi să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul acestuia. 

 

 

Poliţia intervine în şcoli!

 

Personalul unităţilor de învăţământ va avea proceduri clare de intervenţie în cazurile de violenţă între elevi, ce se petrec în şcoală. Poliţia şi părinţii victimelor trebuie anunţaţi în astfel de situaţii, iar autorii faptei trebuie izolaţi într-o încăpere din incinta unităţii de învăţământ. În acelaşi timp se va sesiza şi Inspectoratul Şcolar despre gravitatea faptei, iar acesta din urmă va informa Comisia de violenţă, care va face ancheta detaliată, va propune o sancţiune şi va convoca Consiliul profesorilor clasei, pentru stabilirea pedepsei. După stabilirea unei sancţiuni de către diriginte, psihologul şcolar va consilia victima şi agresorul şi va monitoriza cazul.

În acelaşi regulament a fost introdusă o anexă privind procedura de intervenţie la nivelul şcolii în situaţii de violenţă ce necesită intervenţia poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale sau ambulanţei.

Astfel, dacă violenţa exercitată constă într-un incident de agresiune simplă şi a fost cauzatoare doar de vătămări corporale uşoare (lovire uşoară cu palma sau cu dosul palmei), autorul fiind elev cu vârsta sub 14 ani, şcoala poate reacţiona prioritar pentru sancţionarea acestui comportament şi poate informa ulterior poliţistul de proximitate, pentru aplanarea unui eventual conflict între părinţii victimei şi cei ai agresorului. Însă când este vorba despre lovirea repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliţia sau jandarmeria trebuie sesizată odată cu intervenţia echipajului unei ambulanţe, printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112. 

 

 

 

 

Pin It