Liceul Forestier pierde teren în faţa Seminarului

După cum se ştie, după aprige lupte de culise şi discuţii aprinse în legislativul local, anul trecut Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe Vodă" a primit dreptul de a funcţiona în clădirea proprietate a domeniului public al municipiului în care funcţionează Liceul Forestier. Acum legislativul a aprobat un nou proiect de hotărâre propus de către primarul Nicolae Diaconu, prin care seminarul va funcţiona în 6 clase de liceu şi va avea drept de utilizare asupra a 8 spaţii anexe pentru activităţi conexe procesului de învăţământ. Drept urmare, "forestierii" vor fi siliţi să se repoziţioneze în alte spaţii, ceea ce nu este de natură să-i mulţumească. Discuţiile au fost destul de aprinse asupra formulării articolelor din hotărâre, mai ales în ceea ce priveşte cota din costul utilităţilor, a termenelor de folosinţă, dar până la urmă s-a ajuns la înţelegere. Astfel, cota din cheltuielile de întreţinere se va stabili în funcţie de spaţiul ocupat, iar termenul de folosinţă a spaţiilor va fi de până la 10 ani, în condiţiile protocolului care se va încheia între directorii celor două unităţi de învăţământ, Gheorghe Popa şi Sabin Stancu - ambii prezenţi la discutarea proiectului de hotărâre. Termenul era necesar, deoarece clădirea din cadrul Liceului Agricol în care a funcţionat seminarul va fi reabilitată cu fonduri europene şi există anumite prevederi care stabilesc condiţii stricte de administrare a spaţiilor pentru următorii 5 ani de zile de la încheierea lucrărilor. Încă o dată, liceul laic a pierdut teren în faţa celui religios, după ce în urmă cu un an conducerea acestuia declara că nu mai are pretenţii pentru alte spaţii. Cât despre colaborarea dintre conducerile celor două unităţi de învăţământ - dacă este să dăm crezare declaraţiilor neoficiale din taberele opuse - este similară celei dintre câine şi pisică...

 

 

 

Pin It